دسته‌ها
خانواده

دادگاه صالح برای دادخواست مهریه کجاست؟

۱ – محل اقامت خوانده (شوهر) مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) در دعاوی مطالبه دین از جمله مهریه صالح به رسیدگی است.

ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌ بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌ مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

۲ – بر طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه این امتیاز داده شده است که علاوه بر اقامتگاه شوهر، بتواند در دادگاه محل سکونت خود که ممکن است متفاوت از محل اقامت شوهر باشد اقامه دعوی کند. بنابراین اگر زوجه در تهران باشد و زوج در اصفهان، زوجه می تواند در دادگاه خانواده تهران مطالبه مهریه کند.

ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

۳ – اگر مهریه مال غیر منقول باشد بر طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی همچنین قسمت آخر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده فقط بایستی در دادگاه محل مال غیر منقول (مثل خانه، مغازه و…) اقامه دعوی شود بنابراین اگر از سند ازدواج زوج متعهد به انتقال پلاک ثبتی خانه ای در شهر مشهد شده و زوج ساکن شیراز است و زوجه ساکن تهران است می بایستی در دادگاه محل ملک یعنی مشهد اقامه دعوی شود.

‌ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

۴ – مطابق رای وحدت رویه ۷۰۵ مورخ ۱/۸/۸۶ دیوان عالی کشور گرفتن مهریه در دادگاه محل انعقاد نکاح هم جایز شمرده شده است. بنابراین اگر عقد در دفتر ازدواجی در بندرعباس باشد و زوج ساکن بوشهر و زوجه ساکن اهواز، زوجه این امکان برای او فراهم است که بتواند در دادگاه خانواده بندرعباس که محل وقوع عقد بوده اقامه دعوی کند. البته شامل مهریه مال غیر منقول نمی شود

۵ – اگر هیچ یک از زن و شوهر مقیم در ایران نباشند دادگاه خانواده تهران صالح به دعوی رسیدگی به مهریه است مگر اینکه مهریه مال غیر منقول (ملک) باشد که در آن خصوص توضیح داده شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *