دسته‌ها
Uncategorized

ff

دسته‌ها
Uncategorized

جرم مواد مخدر + توزیع -فروش + حمل و نگهداری + ترانزیت(شیشه-هروئین-تریاک)

یکی از دعاوی کیفری که همیشه گریبان جامعه ما را گرفته است بحث مربوط به جرم مواد مخدر است که هزینه های زیادی را برای کشور به همراه دارد ما در این مقاله همراه شما هستیم تا به شما در ارتباط با جرم حمل و نقل و نگهداری مواد مخدر و روانگردان بگوییم با ما باشید:

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

انواع جرائم مرتبط با مواد مخدر :

الف- جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان:

همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است.

ب- جرم ارسال مواد مخدر و روان‌گردان:

عبارت است از: فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در داخل کشور.

پ- جرم صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان:

عبارت است از: خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور.

ت- جرم ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان:

ترانزیت در لغت به معنای عبور و گذر ترجمه ‌شده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است؛ یعنی حتی اگر قصد وارد کننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد، باز هم عمل وی جرم محسوب می‌شود.

ث- جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردان:

تنها کاشت محصولات برای بدست آوردن ماده مخدر کافی نیست، بلکه یک‌رشته عملیات و اقدامات لازم است تا محصول، عنوان ماده مخدر خاصی پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیات را که منتج به مواد مخدر گوناگون می‌شود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.

ج- حمل مواد مخدر:

این جرم عبارت است از: هرگونه عملی که موجب نقل‌ وانتقال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر شود که گاهی با متوسط خود شخص و گاهی باواسطه است.

چ- جرم نگهداری مواد مخدر:

نگهداری به معنای در اختیار داشتن است، خواه نزد خود شخص و یا در جا و مکان معینی دیگر.

ح- جرم اخفای مواد مخدر و روان‌گردان:

اخفا به معنای پنهان کردن و از نظرها دور کردن است.

خ- جرم خرید مواد مخدر و روان‌گردان:

یعنی به‌دقت آوردن مواد مخدر، در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. منظور از خرید، معنا و مفهوم عرفی آن است، نه اصطلاح حقوقی. همین‌که شخص می‌داند چه چیزی می‌خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، جرم خرید تحقق پیداکرده است.

د- جرم فروش مواد مخدر و روان‌گردان:

این جرم عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری، در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش به‌طور مستقیم باید مواد مخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در اختیار دیگری قرار داده شود؛ بنابراین اگر کسی مواد مخدری را به‌قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتقل نکرده است، فروش نخواهد بود.

ذ- جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان:

این جرم زمانی است که متهم، مواد مخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند؛ بنابراین، یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین‌تر از فروش قرار می‌گیرد.

ر- جرم توزیع مواد مخدر و روان‌گردان:

اگر شخص، مواد مخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند، عمل وی فروش خواهد بود، در غیراینصورت توزیع بر آن صدق می‌کند.

ز- جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان:

منظور قانونگذار از واردکردن مواد به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری، ورود مواد به داخل محدوده حفاظتی زندان و اردوگاه است.

س- جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن:

منظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن می‌شود.

پیشنهاد ما برای شما:وکیل دادگاه انقلاب

چه مجازاتی برای مواد مخدر تعیین‌ شده است ؟

۱-کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی و نیز کشت خشخاش یا کوکا:

بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.

بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

بار چهارم، اعدام.

2- نگهداری، مخفی کردن و یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه:

یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق (در مورد بذر شاهدانه، باید قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آن‌ها احراز شود.)

3- وارد یا نحوی صادر یا ارسال کردن یا تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:

-تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

-بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و درصورتی‌که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

-بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.

-بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۴-خرید، نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده قبلی:

-تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

– بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

– بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

– بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به‌جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

۵- معد ساختن یا مورد استفاده قرار دادن واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا بدین‌منظور آن‌ها را در اختیار دیگری دادن:

– لغو موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط و ضبط واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت.

۶- دایر و یا اداره کردن مکانی به‌منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:

پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود و درصورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌ نفع دولت ضبط می‌شود.

در ادامه بخوانید:شرب خمر و مجازات آن

گروه وکلای حکمت:

در صورت نیاز به ارتباط با وکیل یا مشاوره حقوقی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت پاسخ گوی آن باشند.

آدرس: شعبه 1 تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان 142 شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک 39 طبقه دوم واحد 5

آدرس شعبه 2 تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک 127 طبقه 6 واحد 11

تلفن : 02177719337 – 02126455688

دسته‌ها
Uncategorized

رانندگی در حالت مستی |مجازات آن |مسئولیت بیمه|داود چشمی

ما در این مقاله به بررسی موضوع مجازات رانندگی در حالت مستی پرداخته ایم برای آگاهی بیشتر در این زمینه تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

رانندگی در حال مستی در قوانین کشور ما چه مجازاتی دارد؟

علاوه بر اینکه در قوانین اسلام شرب خمر به‌ عنوان یک عمل حرام بوده و  مجازات شرعی دارد همچنین در قوانین کیفری به‌ عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری شده و قانون گذار آن را قابل مجازات دانسته است. مستی به اعتبار شرب خمر قابل مجازات بوده و اگر متهم جرم دیگری مرتکب شود نسبت به این موضوع که خود را برای آن جرم مست کرده یا نه قانون‌ گذار مجازات و واکنش‌های متفاوتی را در مورد این مبحث پیش بینی کرده است. در برخی از کشورها شرب ‌خمر جرم نبوده اما تظاهرات مستانه(تظاهرات در حال مستی) که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی گردد جرم محسوب و قابل مجازات تلقی می‌ گردد.

اگر راننده ای حین رانندگی مست باشد آیا در میزان مجازات وی تأثیری خواهد داشت؟

مطابق قوانین کیفری ما رانندگی در حال مستی متضمن دو نوع مجازات می باشد:

  1.  مجازات شرب خمر
  2. تشدید در مجازات رانندگی

در نتیجه شخصی که در حالت مستی رانندگی می کند علاوه بر این که اخذ جریمه دو میلیون ریالی، گواهینامه‌اش نیز به مدت ۶ ماه ضبط می‌ گردد و این متخلفان به مراجع قضایی معرفی می گردد.

مجازات راننده‌ مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نبوده نباشد به مجازات تخلف در رانندگی  و مجازات شرب خمر محکوم می گردد؛ اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف گردد به مجازات  تخلفات رانندگی، مجازات شرب‌خمر و همچنین مجازات صدمه های  غیر عمدی نیز محکوم خواهد شد.

پیشنهاد ما برای شما:شرب خمر و مجازات آن

آیا زن یا مرد بودن راننده مست در مجازات وی اثر گذار است؟

در تعیین مجازات جنسیت مرتکب تفاوتی وجود ندارد اما در مورد افرادی که به سن مسئولیت کیفری نرسیده باشند مجازاتی مانند افرادی که به مسئولیت کیفری رسیده‌اند اجرا نمی‌ گردد و قانون برای آن ها در قانون تخفیف پیش بینی کرده است

پلیس راهنمایی و رانندگی از چه روشی برای شناسایی رانندگان متخلف که مشروبات الکلی مصرف کرده‌اند استفاده می‌نماید؟

پلیس راهنمایی و رانندگی با روش‌های معمول و متداول از جمله آزمایش خون، آزمایش ادرار و دستگاه‌های آزمون مشروبات الکلی می‌توانند به حالت غیرعادی (مستی) راننده پی ببرند. پلیس راهنمایی و رانندگی از راننده متخلف در خواست می نماید که در دستگاه تست مشروبات الکلی بدمد و اگر این دستگاه الکل موجود در تنفس راننده بیش از حد مجاز است را نشان دهد، پلیس مکلف است مطابق قوانین به  اخذ جریمه و مجازات های  دیگر، نسبت به راننده متخلف اعمال نماید.

در برخی از کشورهای دیگر نیز رانندگی در هنگام مستی مانند کشور ما جرم بوده و  قابل تعقیب و مجازات می باشد و در این کشورها اگر راننده مقدار خاصی الکل(مقدار تعیین شده در قوانین آن کشور) مصرف کرده باشد با وی برخورد شدید قانونی می‌شود.

آیا بیمه شخص ثالث خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی را پرداخت می‌کند؟

پاسخ این سوال مثبت است از لحاظ  قانون، بیمه شخص ثالث می بایست خسارت‌های ناشی از تصادفات را تحت هر شرایطی پرداخت نماید. رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی منافاتی با هم دیگر نداشته و بیمه‌ شخص ثالث مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق قانون می باشند زیرا  راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده  لکن در بعضی از موارد مشاهده شده که بیمه شخص ثالث از پرداخت حق بیمه به قربانیان حوادث خودداری کرده و مواردی هم شرکت بیمه نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام نموده است و سپس از راننده متخلف (مقصر حادثه) به مراجع قضایی شکایت کرده و از مقصر حادثه خسارت می‌گیرد.

آیا مستی بر ارتکاب جرم و مجازات راننده‌ مست تأثیر خواهد داشت؟

فردی که حالت متعادل دارد و احساس، عقل و رفتار خود را می تواند کنترل کند کمتر در معرض خطا، اشتباه و ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، مشروبات الکلی و مواد مخدر ابتدائا تعادل رفتاری و کنترل را از فرد می‌گیرد و همچنین گاهی موجب سلب آرامش و اختیار شخص شده  و شخص به کلی قادر به کنترل رفتار خویش نیست. در نتیجه وقتی با شخصی مواجه می‌شویم که الکل و مواد مخدر یا قرص های روان گردان مصرف نموده باید بدانیم که این فرد تحریک ‌پذیرتر است، قدرت مدیریت بحران نداشته و پرخاشگری او بیشتر است و در نتیجه  دارای حالت خطرناک است، لذا ما باید توجه به دلایل بیان شده در اکثر کشورها مصرف مشروبات الکلی و قرص های روان گردان برای اموری مانند رانندگی ممنوع اعلام شده است و واکنش‌های کیفری، اداری و انتظامی به دنبال دارد.

در اصلاح قانون مجازات تغییر در جزای راننده‌های مست اعمال شده است؟

در حال حاضر در اکثر کشورهای نسبت به مرتکبان جرایم راهنمایی و رانندگی واکنش کیفری شدیدی اعمال می‌ گردد. به گونه‌ای که خود عامل بازدارنده محسوب می‌شود؛ لکن این کشورها فقط به مجازات تکیه نکرده و در سال‌های اخیر در کشور ما نیز در این زمینه پیشرفت کرده و بسیاری از روش‌های جدید علمی و موثر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال متدهای  جدیدی مانند آموزش‌های مجدد به اشخاص متخلف یا سلب اعتبار گواهینامه رانندگی وی یا محرومیت های دائمی و موقت از رانندگی برای او پیش بینی گردیده است. در واقع در حالت‌ و شرایط مختلف واکنش‌های متفاوتی نیز پیش بینی شده است. در کشور ما هم به طور معمول میزان مجازات نسبت به دیگر کشورها کمتر بوده و به همین علت در بازنگری قانون کیفری نسبت به برخی از مجازات‌ها تجدیدنظر شده است اما هنوز با توجه به شرایط بومی کشور، مجازات تخلفات راهنمایی و رانندگی و بسیاری دیگر از جرایم دیگر، کمتر از کشورهای دیگر بوده و این به دلیل مسایل مختلفی از جمله میزان درآمد، سابقه، فرهنگ و سایر معیارهایی که در این زمینه دخیل اند.

۲ سال زندانی برای رانندگی و  مجازات راننده‌ مست:

در مقررات اسلامی شرب خمر چه مست کند و چه مستی نکند، شرب آن جرم و قابل تعقیب و مجازات می باشد. قانون گذار در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده (حد مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است) اعم از آن که مقدار آن کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند، لکن اگر فردی  بر اثر مصرف مسکر، اراده‌اش زائل شود و ثابت شود که شرب خمر برای ارتکاب جرم نبوده است و فقط  فرد مشروبات الکلی استعمال کرده و سپس بعد از آن به واسطه مصرف این موارد اراده خویش را از دست داده و مرتکب قتل یا هر جرم دیگری شده باشد در این حالت به خاطر ارتکاب قتل و… محکوم نمی‌ گردد اما اگر مرتکب  به قصد ارتکاب جرم  شرب خمر نموده و عمدا‌ً خود را مست نموده  و پس از آن مرتکب قتل یا جرم دیگری شده است علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم می شود.

به عبارت بهتر اگر مرتکب در حالت مستی رانندگی نماید و دیگری را به شکل غیر عمدی بکشد این فرد در صورت وجود شرایط قانونی به لحاظ ارتکاب شرب خمر به ۸۰ ضربه تازیانه محکوم می‌ گردد و برای رانندگی در حالت مستی نیز علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به اولیای دم یا قربانی  به مجازات حبس به مدت حداقل دو سال و نیز به تشخیص قاضی برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌گردد.

در ادامه بخوانید:جرائم مرتبط با مواد مخدر مطابق با قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶

گروه وکلای حکمت:

در صورت نیاز به ارتباط با وکیل یا مشاوره حقوقی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت پاسخ گوی آن باشند.

آدرس: شعبه 1 تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان 142 شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک 39 طبقه دوم واحد 5

آدرس شعبه 2 تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک 127 طبقه 6 واحد 11

تلفن : 02177719337 – 02126455688

دسته‌ها
Uncategorized

معیارهای تعیین تابعیت (ترک تابعیت / اخذ تابعیت)

ما در این مقاله قصد داریم به چگونگی اخذ تابعیت و توضیح اعطای تابعیت اصلی را داریم. بنابراین، ضمن پرداختن به سیستم های مذکور،  شما را با تقسیم بندی دوگانه ای از تابعیت نیز آشنا میکنیم :

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

اخذ تابعیت چیست ؟

تابعيت نوعي رابطه حقوقي سياسي و غير مادي بين فرد يا يك كشور معين مي‌باشد.

انواع اخذ تابعیت:

1-تابعیت اصلی (مبدا یا تولدی)

2-تابعیت اکتسابی

اخذ تابعیت اصلی (مبدا یا تولدی):

در این نوع، اراده شخص تاثیری در دارا شدن تابعیت و انتساب او به یک کشور ندارد و به محض تولد طفل در یک دولت (کشور) معین، به یکی از دو صورتی که توضیح داده خواهد شد، تابعیتی معین به او تحمیل میشود.

این معیار ها (سیستم ها) شامل چه مواردی است؟

الف) معیار خون: در این سیستم، تابعیت، از طریق نسب و به سبب تعلق به خانواده، به طفل تحمیل میگردد.

به عنوان مثال، طفل متولد از پدر و مادر ایرانی، دارای تابعیت ایران میشود. همچنان که طفل متولد از پدر و مادر فرانسوی، تبعه فرانسه محسوب میشود. کشور های سوییس، اتریش و آلمان نیز به همین صورت بوده و مطابق این سیستم عمل میکنند.

ب) معیار خاک: به موجب این معیار، تابعیت، از محل تولد و به سبب تعلق به سرزمین یک کشور، به طفل تحمیل میشود. یعنی طفل متولد در یک کشور معین، تابعیت دولت آن کشور را خواهد داشت. از جمله کشورهایی که این سیستم را اعمال میکنند عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، آرژانتین و برزیل.

بدین ترتیب، مشاهده میشود که در تعیین تابعیت های اصلی، معیارها و ضابطه هایی در جامعه بین المللی معمول شده که همه کشورهای دنیا، این ضوابط و نظامات را در قانونگذاری های داخلی خود رعایت میکنند.

ذکر این نکته ضروری است که نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد. هر کشور بنا به اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مهمتر از همه، مصالح ملی خود، یکی از این دو روش و یا تلفیقی از آن دو را برای اعطای تابعیت اصلی خود بر میگزیند.

اخذ تابعیت اکتسابی:

و اما این مورد، اشاره به تابعیتی دارد که شخص پس از تولد بر اثر اعمال خود، آن را کسب می‌کند.

در بخش مربوط به اصل وحدت تابعیت اشاره کردیم که تابعیت مضاعف از مسائل بحث برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی میباشد.

ترک تابعیت :

بنابراین کسی می تواند تابعیت خود را ترک ‌نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده 988 قانون مدنی کسی می تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.

1.داشتن حداقل 25 سال سن:

در قانون تابعیت 16 شهریور 1308 (ماده 13) سن قانونی برای ترک تابعیت، 18 سال تمام مقرر شده بود ولی قانونگذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایین‌تر از 18 سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانونگذار ایران سن 18 سالگی را کافی ندانسته است.به طوری که بند 1 ماده 988 قانون مدنی، سن متقاضی ترک تابعیت را 25 سال تمام اعلام نموده است.

این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد.

الف) قانونگذار به احتمال اینکه در 25 سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا می‌شود، در این مورد شرط اهلیت را سنگین‌تر کرده است.

ب) تمایل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.

ج) در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است.

د) این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مسأله بی‌تابعیتی مقرر شده است.

اما به نظر می‌رسد که 18 سالگی مناسب‌ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد زیرا ترک تابعیت نیز همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می‌باشد و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربه‌ای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.

2.اجازه هیأت وزرا جهت خروج از تابعیت:

بند 2 ماده 988 قانون مدنی کسب اجازه از هیأت وزرا را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود.

اجازه هیأت وزرا از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ترک تابعیت می‌باشد، به همین جهت است که هیأت وزرا نسبت به این شرط معمولاً تأمل بیشتری نموده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعیت، فقط هیأت وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم‌ هیأت وزرا دخالت نماید، اما برای سهولت امر، تصویب نامه سال 1346 هیأت وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت نماید.

3.انجام خدمت نظام وظیفه:

بند 4 ماده 988 قانون مدنی انجام خدمت تحت السلاح را برای خروج از تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند. مراد از خدمت تحت السلاح، همان خدمت نظام وظیفه‌ عمومی است که مقررات راجع به آن به دلایل امنیتی و سیاسی، جزو قواعد آمره انتظامی محسوب میگردد.

باید گفت زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت، برحسب قانون از این شرط مستثنی می باشند.

4.انتقال اموال غیر منقول در ظرف یک سال:

بند 3 ماده 988 قانون مدنی مقرر می دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، بایستی تعهد نماید که در ظرف مدت یکسال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول که در ایران دارد و یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل نماید.

براساس این بند به نظر می‌رسد.

الف) سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.

ب) متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیأت وزرا در مورد تابعیت را به دست آورده باشد.

ج) قانونگذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک می‌نماید اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیر منقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقه‌ای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانه‌تر است.

د) اگر چه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده 988 قانون مدنی و پیگیری در مورد فروش اموال غیرمنقول آنان، دستورالعمل یا ساز وکار خاصی پیش‌بینی نشده است،اما به نظر می‌رسد اصولاً وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می‌دارد و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به کلیه ادارات کل ثبت استان‌ها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، بخشنامه می‌نماید، و اداره مذکور بایستی این سند را به دفتر خانه‌های اسناد رسمی ابلاغ نماید تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده و از آن پس دیگر تبعه ایران محسوب نمی‌شوند، جلوگیری به عمل آید.

ه) با آنکه برای اجرای این تعهد یکسال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است ولی این مهلت می‌تواند در انقضای مهلت سه ماهه‌ای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.

باید اشاره نمود واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت می‌تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیره انجام گیرد.

5.خروج از ایران ظرف سه ماه:

تبصره الف ماده 988 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«شخصی که ترک تابعیت نموده است باید تا سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود در غیر این صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت خارجه با تمدید مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا یکسال تمدید خواهد شد.»

بنابراین به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت می‌نماید نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.

اخذ تابعیت

اخذ تابعیت :

پاسپورت دوم (تابعیت دوگانه) یک وضعیت قانونی است که نشان دهنده ی دو ملیتی بودن فرد است. به این معنا که آن فرد، شهروندِ بیش از یک کشور در نظر گرفته می شود (با توجه به قوانین آن کشورها). دو تابعیتی بودن مزایای بسیاری را به افراد دو ملیتی اهدا می نماید. از جمله امکان سفر بدون ویزا به بسیاری از کشور های دنیا.

کشورهایی که شهروندی دوم را به رسمیت نمی شناسند :

الجزایر، آندورا، جمهوری آذربایجان، بحرین، بلاروس، بوتان، بولیوی، بوتسوانا، برونئی، بوروندی، کامرون، شیلی، چین، کنگو، کوبا، جیبوتی، گینه استوایی، گابن، گینه، هندوراس ، هند، اندونزی، عراق، ژاپن، قزاقستان، کیریباتی، کویت، قرقیزستان، لائوس، لیبی، مالاوی، مالزی، مالی، موناکو، مغولستان، میانمار، نپال، گینه نو، نیکاراگوئه، نیجر، کره شمالی، نروژ، عمان، پاکستان ، پالائو، پاپوآ، جزیره ی پرنسیپ، قطر، رواندا، عربستان سعودی، سیرالئون، سنگاپور، کره جنوبی، سودان، سوازیلند، سوئد، تونگا، اوگاندا، اوکراین، امارات متحده عربی، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، یمن و زیمبابوه.

در مقابل کشور های متعددی هستند که پاسپورت دوم و دو تابعیتی بودن را به رسمیت می شناسند. در این کشورها اتباع خارجی ملزم به نفی شهروندی سابق خود نیستند، اگرچه ممکن است مشمول شرایط دیگری مثل پرداخت مالیات و اقامت طولانی مدت در کشور جدید شوند.

کشورهایی که شهروندی دوم را به رسمیت می شناسند :

آلبانی، آنتیگوا، استرالیا، باربادوس، بلژیک، بلیز، بنین، بلغارستان، بورکینافاسو، کامبوج، کانادا، کیپ ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، کلمبیا، ساحل عاج، کرواسی، قبرس، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، فرانسه، غنا، یونان، گواتمالا، هنگ کنگ، مجارستان، ایران، ایرلند، اسرائیل، جامائیکا، لتونی، لسوتو، لیختن اشتاین، ماکائو، مالدیو، مکزیک، مراکش، نامیبیا، نویس، نیوزیلند، نیجریه، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، رومانی، سنت کیتس، سنت لوسیا، اسلوونی، سریلانکا، سوئیس، سوریه، تایوان، توگو، تونس، ترکیه، تووالو، و انگلستان.

روش های اخذ تابعیت (پاسپورت دوم) :

راه های متعددی برای افراد خارجی وجود دارد که بتوانند شهروندی دوم را دریافت کنند (شایان ذکر است که برخی کشورها فرد خارجی را ملزم می کنند که برای چند سال مشخص در وضعیت مقیم دائم باشد). برای مثال، ممکن است یک فرد خارجی با ازدواج با یک شهروند کشور دیگر، شهروندی به عنوان همسر خارجی را به دست آورد. روش دیگر، ممکن است به یک کارگر خارجی از طرف یک کمپانی در یک کشور دیگر شغلی دائم پیشنهاد شود، در نتیجه او می تواند واجد شرایط شهروندی به عنوان کارگر خارجی شود.

گزینه دیگر دریافت اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری است.

گروه وکلای حکمت:

در صورت نیاز به ارتباط با وکیل یا مشاوره حقوقی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت پاسخ گوی آن باشند.

آدرس شعبه 1 تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان 142 شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک 39 طبقه دوم واحد 5

آدرس شعبه 2 تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک 127 طبقه 6 واحد 11

تلفن : 02177719337 – 02126455688

دسته‌ها
Uncategorized

قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟

کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم ‌می‌توانند بر طبق قانون با خانواده، آشنایان و بستگان خود به وسیله قرار ملاقات و یا مکاتبه در ارتباط باشند. مگر اینکه با دستور مقام قضایی منعی قانونی در این رابطه وجود داشته باشد که در این وضعیت زندانی ممنوع الملاقات خواهد بود.

در صورتی که ملاقات و یا مکاتبه کردن با متهم بر خلاف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مورد نظر باید به صورت کتبی ملاقات و مکاتبه با متهم را ممنوع نماید. در این شرایط تا زمان اتمام ممنوعیت امکان ملاقات و مکاتبه با زندانی وجود نخواهد داشت، مگر با اجازه کتبی قاضی مورد نظر. به محض شروع محاکمه، قرار ملاقات وکیل مدافع با زندانی تنظیم خواهد شد.

چه کسانی اجازه ملاقات با زندانی را دارند؟

بر طبق قانون به پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، فرزندان شخص بازداشت شده، پدر همسر و مادر همسر این اجازه و حق داده شده است که به صورت هفتگی با زندانی ملاقات داشته باشند. سایر بستگان و دوستان زندانی ‌می‌توانند در صورت تمایل، درخواست خود را به رئیس زندان و یا قاضی ناظر زندان دادسرای نظا‌می‌اعلام نمایند و در صورت اجازه از سوی این مقامات، وقت ملاقات اخذ نمایند.

قرار ملاقات

لازمه ملاقات حضوری و خصوصی

چنانچه زندانی حسن رفتار و کردار داشته باشد، ‌می‌تواند تحت نظر رئیس زندان با همسر، فرزندانش، پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر همسر و مادر همسر به صورت حضوری ولی با حضور مامور قرار ملاقات داشته باشد.

در برخی از موافق بنا به درخواست زندانی و موافقت رئیس زندان و یا قاضی ناظر زندان به شخص بازداشت شده اجازه ملاقات خصوصی بدون حضور مامور با همسر و یا فرزندان داده ‌می‌شود.

ملاقات وکلای دادگستری با زندانیان

در قانون این اجازه به وکلای دادگستری داده شده است که در صورت داشتن وکالت نامه ‌رسمی ‌برای محافظت از حقوق موکل خود در هر زمانی که ضروری دیدند به زندان مراجعه نمایند. آنها باید پس از ورود از مقامات قضایی ذی صلاح مجوز کتبی اخذ نمایند و پس از دریافت آن، وکالتنامه رسمی ‌را به رئیس زندان ارائه دهند. وکلا ‌می‌توانند در صورت وجود شرایط لازم با موکل خود در اتاقی مجزا از اتاق عمومی‌ ملاقات داشته باشند. در صورتی که زندانی مورد نظر ممنوع الملاقات باشد، ملاقات پس از اجازه مقام قضایی مورد نظر امکان پذیر ‌می‌شود.

قرار ملاقات

چند نکته در مورد ملاقات زندانیان

  • باید برنامه ملاقات زندانیان به گونه ای تنظیم شود که هر یک از انها حداقل برای ۱ مرتبه در هفته قرار ملاقات داشته باشد و زمان هر ملاقات کمتر از ۲۰ دقیقه نباشد.
  • با نظر رئیس زندان و یا بالاترین مقام موجود در زندان ‌می‌توان برای زندانی قرار ملاقاتی خارج از وقت اداری تنظیم نمود.
  • رئیس زندان ‌می‌تواند در صورت بیماری و بستری شدن زندانی در بیمارستان و عدم توانایی وی در حرکت، بسته به نظر پزشک تسهیلات لازم برای ملاقات با زندانی بیمار را فراهم آورد.
  • رد و بدل شدن نامه و یا اشیاء مجاز بین ملاقات کننده و زندانی بدون کسب اجازه از رئیس زندان و یا نمایده او به هر روشی ممنوع ‌می‌باشد.

 

امتیاز دهی کاربران


2.88
(8 رای)

دسته‌ها
Uncategorized

مجازات بوسیدن در انظار عمومی چیست؟

بر طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی کشور، اگر زن و مردی که به زوجیت هم درنیامده باشند، دست به روابط نامشروع و یا اعمال منافی عفت غیر زنا بزنند، با آنها برخورد خواهد شد. در این مقاله در مورد بوسیدن، اعمال خلاف عرف و منافی عفت و مجازات این قبیل جرایم صحبت خواهیم کرد. در صورتی که تمایل دارید با نگاه قانون گذار در این رابطه بیشتر آشنا شوید، در ادامه مقاله با ما همراه شوید.

تقبیل یا مضاجعه از جمله این رفتار ناپسند به شمار می‌روند که بر طبق آن برای متخلفین مجازات شلاق حداکثر تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته خواهد شد. قانون گذار در این زمینه اعلام کرده است در صورتی که عمل با عنف و اکراه همراه شده باشد، برای اکراه کننده تعزیر در نظر گرفته خواهد شد که مجازات وی معمولا ۷۵ ضربه شلاق است.

قانون مجازات بوسیدن

لازم به ذکر است که در برخی از مواقع اثبات جرم زنا در این رابطه‌ها سخت و یا نشدنی خواهد بود. زیرا قانون گذار دو صورت را برای پذیرش این جرم تعیین کرده است.

  • در صورتی که زانی یا زانیه چهار مرتبه به جرم خود در دادگاه اقرار نمایند.
  • در صورتی که چهار مرد عادل به دیدن این دو نفر در حال زنا شهادت دهند.

توضیحاتی کاربردی در مورد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

شاید پس از مطالعه ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، این سوال برایتان مطرح شود که به چه اعمالی، اعمال منافی عفت غیر زنا گفته می‌شود. باید بگوییم که منظور از اعمال منافی عفت غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه منجر نشود. در واقع اعمال منافی عفت غیر زنا باید به صورت مادی و فیزیکی باشند. لذا اشاراتی که از روی شهوت به دیگری ابراز شود، در این دسته جای نمی‌گیرد. چشمک زدن، نوشتن نامه عاشقانه، لبخند شهوانی و… از جمله اشاراتی هستند که در این ماده جای ندارند. اما در صورتی که روابطی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در خلوت به معاشقه منجر شود، مشمول این ماده خواهد شد.

قانون مجازات

 

لازم به ذکر است که این ماده در مورد تمامی زنان و مردان اعمال می‌شود. قانون گذار در این رابطه هیچ تفاوتی مابین پیر، جوان و یا حتی مرده و زنده قائل نشده است.

اگر با مفاهیم کلمات تقبیل و مضاجعه آشنا نیستید، باید بگوییم که تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن است.

بر طبق نکته مهمی که در سال ۱۳۲۷ در مورد ماده ۶۳۷ تصویب گردید، نمی‌توان به ورود مرد اجنبی به خانه زنی شوهردار در زمانی که همسرش حضور ندارد، بدگمان شد و آن را نامشروع دانست. زیرا ممکن است ورود این مرد با هدف دیگری انجام شده است.

تاثیر خیانت و روابط نامشروع بر زندگی‌ها

حتما تا کنون شنیده‌اید که عشق و نفرت دو روی یک سکه‌اند. اگر می‌خواهید با مفهوم واقعی این جمله آشنا شوید، کافیست سری به دادگاه های خانواده بزنید. در آنجا زن و شوهرهایی را مشاهده می کیند که به خاطر رویت و یا گمان خیانت همسرشان تقاضای طلاق داده‌اند. در واقع خیانت کردن و داشتن روابط نامشروع از اتهامات رایجی به شمار می رود که زن و شوهرها در زمان جدایی به یکدیگر وارد می‌کنند.

البته لازم است بدانید که قانون چنین شکایاتی را به رسمیت می‌شناسد و قضات پس از عنوان شکایت از سوی زنان و یا مردان، آن را به درستی بررسی کرده و در نهایت حکم صادر می‌کنند. تعریف جرم، نحوه رسیدگی به جرم، نحوه برخورد قانون با مجرمان و… از جمله اقداماتی است که در تهیه گزارش‌هایی از این دست به ان توجه می‌شود.

نگاه قانون به عمل زنا

ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره مستقیم دارد. در این ماده جماع مرد با زنی که ذاتا بر وی حرام است، زنا تعریف شده است. ضمن اینکه در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی در مورد راه‌های اثبات زنا و انواع آن صحبت شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه از جمله انواع زنا به شمار می‌روند که هریک به تفکیک توضیح داده شده است و در ادامه مجازات آنها بیان شده است.

قانون مجازات

لازم به ذکر است که حاکمان وقت اسلام در مورد بخش تعزیری این جرم نظریاتی دارند که این نظریات در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. این نظریات با عنوان جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی معرفی شده‌اند. البته در ماده ۶۳۷ توضیح داده شده است که این جرایم در عرف به عنوان روابط نامشروع شناخته می‌شوند.

همان طور که گفته شد، تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاجعه گردن به گردن شدن معنا می‌دهد. در صورتی که در این گونه از روابط، یکی از طرفین دیگری را به اجبار وارد به این عمل کند، مرتکب تعزیر خواهد شد. قانون این اختیار را به حاکم داده است تا از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق را برای تعزیر تعیین نماید. توجه به این نکته بیانگر این است که قانون ما تا چه اندازه به بنیان خانه و خانواده اهیمت می‌دهد که برای اعمال خارج از عرف چنین مجازاتی را در نظر گرفته است.

البته ناگفته نماند که اهمیت خانواده و امنیت آن بر هیچ جامعه‌ای پوشیده نیست. از این رو دادگستری در کشورهای لائیک نیز از بنیان خانواده به طور مستقیم دفاع می‌کند. لذا در تاجیکستان و کشورهای اروپایی از قبیل انگلستان و فرانسه نیز تن فروشی جرم اعلام شده است و بر طبق آن برای مجرمان مجازات در نظر گرفته می‌شود.

آیا امکان شکایت از رابطه نامشروع وجود دارد؟

قانون آیین دادرسی کیفری کشور که وظیفه اعلام شیوه و چگونگی رسیدگی به جرایم را بر عهده دارد، جرم رابطه نامشروع را از مواردی دانسته است که به شاکی خصوصی نیازی ندارد. یعنی برای رسیدگی به این جرم نیازی به شاکی خصوصی یا مدعی العموم نخواهد بود. نیروی انتظامی می‌تواند با صلاحدید خود در هر زمان به این جرایم رسیدگی نماید.

شاید شما هم در نزدیکان و یا دوستان خود دیده و یا شنیده باشید که دختر و پسری که به وسیله نیروی انتظامی دستگیر می‌شوند، پس از رفتن به کلانتری در مرحله بعدی به دادسرا فرستاده می‌شوند. در این صورت نیروی انتظامی پس از اینکه مادر و پدر دختر را از دوستی یا نامزدی دخترشان با پسر آگاه سازد، پرونده مزبور را می‌بندد.

اما اگر خانواده دختر از پسر شکایت کنند، پرونده وارد مرحله جدیدی می‌شود که بر طبق آن دختر به منظور معاینه به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود و اگر پس از معاینه مشکل خاصی دیده شود، پرونده به مراحل جدیدتری وارد می‌شود.

قانون مجازات

هدف از این کار این است که با اطلاع دادن به خانواده دختران فریب خورده، از حقوق آنها به خوبی محافظت شود. متاسفانه برخی از دختران به سادگی فریب پسران را می‌خورند و با مشکلاتی که در روابط دوستی برایشان ایجاد می‌شود، مسیر ازدواج در آینده را برای خود ناهموار می سازند. زیرا عموما پسرهایی با اعتقادات مذهبی علاقه‌ای به ازدواج با دخترانی قبلا رابطه نامشروع داشته‌اند، نشان نمی‌دهند. لذا قانون می تواند با اطلاع به خانواده دختر از میزان آسیب پذیری این دختران در آینده بکاهد.

شاید این سوال برایتان مطرح شود که چرا از یک جایی به بعد قانون و نمایندگان آن به طور مستقیم به این مسئله رسیدگی نمی‌کنند. زیرا دین اسلام تحقیق و تفحص در مورد این جرم را بسیار قبیح و ناشایست دانسته است و افراد را از این کار منع کرده است.

نگاه اسلام به عمل زنا

دین اسلام کنکاش و تحقیق در مورد مسائل اخلاقی و جنسی را شایسته نمی‌داند. حتی وقتی که شخصی به عمل زنای خود در حضور پیامبر اعتراف کرد، پیامبر اعتراف وی را نشنیده گرفتند. لذا قانون اسلامی کشور نیز به مقامات قضایی اجازه ورود به این گونه مسائل را نداده است. نیروی انتظامی و مراجع قضایی تنها در صورت علنی شدن این جرم و یا جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه به منظور رسیدگی وارد عمل خواهند شد.

به همین دلیل است که نیروی انتظامی با افرادی که در میهمانی‌های مختلط حضور دارند به صورت قانونی برخورد می‌کند. زیرا چنین اعمالی منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی می‌شود. اما در صورتی که دختر و پسری در فضایی عمومی با یکدیگر قدم بزنند و یا روی یک نیمکت در پارک بنشینند، مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نخواهند شد. اما در صورتی که همین دختر و پسر در پارک و در حضور خانواده‌های دیگر حرکات نامتعارفی انجام دهند، قانون به خاطر جریحه دار شدن عفت عمومی می تواند با آن‌ها برخورد نماید. زیرا در این صورت جرم دختر و پسر مشهود است.

امتیاز دهی کاربران


0
(0 رای)

دسته‌ها
Uncategorized

جرم قتل و آشنایی با قوانین مجازات آن

انجام قتل یک واژه عربی است و با واژه Homocide در زبان‌های انگلیسی و فرانسوی برابری می‌کند. در این مقاله واژه قتل را به لحاظ حقوقی و جزایی می‌کاویم. دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی، حقوق قتل را این چنین تعریف می‌کند: لطمه به حیات کس دیگر. حال خواه به واسطه یک عمل مادی و فیزیکی یا به واسطه ترک عمل باشد. به طور مثال مادری که وظیفه شیردادن به نوزاد خود را دارد به او شیر ندهد و همین عمل موجب فوت نوزاد شده که در این صورت مادر قاتل خواهد بود، البته نیت قاتل هم در انجام قتل مهم است. اگر این گونه نباشد، قتل غیرعمد صورت گرفته است.
سقط جنین از این قضیه جداست.

قتل در طبقه بندی‌های مختلف مطرح می شود. به طور مثال می‌توان یکی از انواع قتل را بدین صورت طبقه بندی کرد.

انجام قتل باسبق تصمیم تا Assassinat

قتلی است که قاتل برای انجام آن تصمیم خود را گرفته یا برای قتل کسی کمین کرده است. نیت و انگیزه لازم را برای قتل دارد.

البته گاهی اوقات در اثر بی مبالاتی قتلی رخ می‌دهد. به طور مثل سوانح رانندگی که نمونه بارز قتل غیرعمد است. البته قاتل می‌تواند به عمد با ماشین نفری را بکشد. در صورتی که برای انجام قتل تصمیم نگرفته باشد، یعنی باوجود عمد، انگیزه‌ای هم نداشته، در این صورت انجام قتل باسبق تصمیم رخ داده که هم قاتل انگیزه داشته و هم قتل به صورت عمد صورت گرفته است.

انجام قتل

لغت لاتین Assassinat یا Assassin از لغت حشاشین گرفته شده و حشاشین به معنا اصحاب حشیش است. و در اصطلاح به یاران حسن صباح گفته می‌شود که مخالفان خود را به عمد و تهدید به قتل می‌کشتند. داستان فخر رازی و برهان قاطع او در این زمینه بیان شده است. در حقوق فرانسه به قتل عمد Meurtre و در زبان انگلیسی Murder گفته می‌شود و منظور همان قتلی است که با اراده ، قصد و نیت به انجام رسیده است.

سعدی می‌گوید: من از تو پیش که نالم که از در شریعت عشق/ معاف دوست بدارند قتل عمداً را در زبان فرانسه به قتل غیرعمد Homicide par imprudence و در زبان انگلیسی Manslaughter می‌گویند و عبارت است از قتل انسانی بدون نیت قبلی و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی، غفلت، و عدم رعایت مقررات و بی دقتی قاتل.

در زبان آلمانی به انجام قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف Aberratio ictus گفته می‌شود و منظور قتلی است که ناشی از عدم مهارت قاتل بوده یا بخاطر تصادف اتفاق افتاده و مقتول بخاطر نیت قبلی قاتل به قتل نرسیده است.

امتیاز دهی کاربران


0
(0 رای)

دسته‌ها
Uncategorized

اثبات مزاحمت به چه صورت است؟

براساس قانون مجازات اسلامی، کسانی که برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم شده و دادگاه می‌تواند علاوه بر اعمال مجازات، براساس نوع و مقدار آن، شخص مزاحم را به رفع مزاحمت و جلوگیری از حق و اعاده اوضاع بحالت قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

اثبات دعوا

مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا بدین شرح هستند: اقرار، سند، شاهد، امارت و قسم. شما می‌توانید جهت اثبات مزاحمت استشهاد محلی را تهیه کرده و همسایگان و آن را امضاء کنند یا این که از دادگاه درخواست کنید که برای شما را تحقیق و بررسی کند.

مزاحمت

شاکی از دادگاه تقاضا می‌کند که شخص دیگری برای او مزاحمتی ایجاد نکند و تصرف عدوانی را که به جای آورده را به حالت قبلی خود برگرداند. بدین ترتیب شخص مزاحم دیگر به کارها و اعمال خود ادامه نخواهد داد و مقام قضایی می‌تواند شخص مزاحم را مجبور به توقف مزاحمت کرده تا به شخص شاکی خسارت مادی یا معنوی بیشتری وارد نشود.

اقدامات لازم جهت مشاهده مزاحم

شما می‌توانید ضمن تماس با پلیس ۱۱۰‌، نسبت به جمع آوری ادله لازم جهت ایجاد مزاحم اقدام کنید، بدین ترتیب مامور پلیس در محل جرم حضور یافته و براساس مشاهدات خود می‌تواند مزاحمت ایجاد شده را صورت جلسه کند.

این نوع صورت جلسه مانند شهادت شهود معتبر بوده و در دادگاه جهت دفاعیات کافی خواهد بود.
براساس قانون مدنی ایران، هیچ کسی نمی‌تواند برای کس دیگری مزاحمت ایجاد کند و قانون مدنی ایران نیز این چنین حقی به او نداده است. یا هرگز نمی‌تواند هم در محل سکونت زندگی کرده و از طرف دیگر هم کسب درآمد کند، اشخاص هیچ حقی برای ایجاد مزاحمت برای افراد دیگر را ندارند و طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
براساس قانون اسلامی مجازات شخص مزاحم از یک ماه تا یک سال متفاوت خواهد بود و دادگاه می‌تواند شخص مزاحم را به رفع مزاحم یا ممانعت از حق و اعاده اوضاع به شرایط قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

هرکسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سروصدای خود یا دستگاه‌های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار مردم شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و براساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم شامل او خواهد بود.

ممانعت از حق

در این حالت شخص مزاحمتی برای نفر دیگر ایجاد نمی‌کند و ملک او را نیز متصرف نمی‌شود بلکه شخص مزاحم مانع از دست یابی نفری به حق خود می‌شود.
متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را به زور از کسی بستاند چنانکه رضایت او در استفاده کردن از او مال او نباشد و این چنین شخصی همان مال را به نفع خود استفاده کند.

مزاحمت

ایجاد مزاحمت

حالتی که شخص مزاحم بدون خارج کردن متصرفات شخص از دست او، نسبت به تصرفات او مزاحمت ایجاد کند. دعوای مزاحمت بدین معنی است که باعث ایجاد اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده نباشد، مدعی نمی‌تواند از شخصی که برای او ایجاد مزاحمت کرده درخواست کند که سوگند بخورد مگر در مواردی که در دعوای مزاحمت مدعی علیه ادعا می‌کند که ذیحق با عمل خود باعث ایجاد مزاحم برای وی شده که در این حالت مدعی می‌تواند نسبت به این چنین جریانی از شخص مزاحم درخواست کند که نسبت به مزاحمتی که ایجاد کرده سوگند بخورد.

به طور مثال در دعوی رفع مزاحمت کسی به نفری می‌گوید که خوانده مانع از بردن آب به مزرعه ام می‌شود و خوانده در پاسخ او می‌گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان نمی‌تواند از این آب برای مزرعه خود آب ببرد ولی خواهان منکر جریان می‌شود و مالکیت و اختصاص بودن نهر را انکار می‌کند و خود مدعی مالکیت بر نهر است، پس منشای دعوی مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت خوانده درخواست رفع مزاحم از خواهان می‌شود و درخواست می‌کند که نسبت به مالکیت خود بر نهر سوگند یاد کند.

امتیاز دهی کاربران


3.5
(8 رای)

دسته‌ها
Uncategorized

مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره

اسلام برای برآورده شدن نیازهای دختر باکره و مرد، چهارچوب ازدواج را معین کرده است و هر گونه ارتباط جنسی قبل ازازدواج حرام می‌باشد. ارتباط با نامحرم آثار مخربی را برای طرفین به دنبال خواهد داشت. بیشترین آسیب را هم دختر باکره می‌بیند. تجربه نشان داده وعده ازدواج در بیشتر موارد یک حیله برای شیطان هست که افراد گناه را توجیه کنند. اگر واقعا قصد ازدواج دارید باید از مسیر درست و رسمی حرکت کنید. اگر کمی انسان درست بیندیشد می‌بیند اگر خواهر خود شخص می‌بود آن هم در معرض خطرات زیادی که هست، آیا راضی می شد بدون اطلاع و رضایت پدر و خانواده چنین ارتباطاتی را داشته باشد.

دختری که می‌خواهد با هزار آرزو به خانه بخت برود، و پدر و مادر هزاران فکر برای آینده او دارند، حالا با یک لبخند یا یک ارتباط ساده پسر و ادامه ارتباطات نامشروع آن معصومیت خود را از دست بدهد، به خانواده چه شوک و حالت ناگواری از جهت روحی دست خواهد داد. اما زنا که عبارت است از عمل زناشویی و دخول با غیر همسر شرعی (دائم یا موقت)، از نظر قرآن گناه بزرگى است که برای آن مجازات‌هایی وضع شده است.

دختر باکره

دختر و پسر حتما باید از طرف مقابل بخواهند که از مسیر شرعی با هم ارتباط داشته باشند، اعتقاد به خدا و عمل به دستورات اوست که ضامن خوبی برای تشکیل یک زندگی آگاهانه و عاشقانه می‌باشد!. اینکه با رفتار ناشایست خودمان کاری کنیم که طرف مقابل که دوستش داریم به گناه آلوده شود، قطعا در زندگی آینده تاثیرات نامطلوب خود را خواهد گذاشت.

دختر باکره

مجازاتی که برای زنا با دختر باکره در نظر گرفته شده است اعدام است و اگر به خواست و رضایت دختری که به سن بلوغ رسیده رابطه انجام شده باشد طرفین حکم زنا خواهند گرفت اما اگر زنا در هر صورت ثابت نشود شخص مرتکب رابطه نامشروع شده و مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره اعدام است.

باید توجه داشت که اگر شخصی پرده بکارت خود را از دست داده باشد و مدت خیلی زیادی از این موضوع گذشته باشد اثبات اینکه چه کسی پرده بکارت وی را پاره کرده و زمان آن کی بوده توسط پزشکی قانونی امکان پذیر نخواهد بود.

پس در صورتی که دختر مدت زیادی را از دست داده باشد و به پزشک قانونی مراجعه نکرده باشد باید حتما شاهد و یا دلیلی قانع کننده  و یا سند و مدرکی را داشته باشد . اگر ثابت شود که هم دختر و هم پسر برای داشتن رابطه راضی بوده‌اند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این صورت زنا محسوب شده و هر دو مسلمان مجازات خواهند شد.

رابطه داشتن با دختر باکره نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه روابطی که بر پایه و اساس شهوت و احساسات باشد پس از مدتی دچار هزاران مشکل خواهند شد و در نهایت به جدایی منجر می‌شود. در صورتی که پسر بهانه داشته باشد برای ازدواج و به نحوی دختر را فریب دهد و با او رابطه داشته باشد زنا صورت گرفته و جرمی که مرتکب میشود مجازاتش علاوه بر حد مجازات تعزیری نیز خواهد داشت و حاکم شرع در صورتی که پسر با دختر ازدواج کند حکم تعزیری شخص را می‌بخشد.

دختر باکره

ارش البکاره

در صورت زنا با دختر باکره ، به وی مهرالمثل تعلق می‌گیرد و میزان ارش البکاره در همان مهرالمثل محاسبه خواهد شد و به صورت جداگانه تعیین نمی‌شود. البته در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد و برخی از فقها قایل به مطالبه ارش البکاره به صورت جداگانه می‌باشند. در خصوص مهرالمثل باکره و غیر باکره، میزان آن متفاوت است که عرفا توسط دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین اگر زنا به عنف باشد، علاوه بر اجرای حد بر زانی، پرداخت مهرالمثل نیز اثبات می‌شود.

امتیاز دهی کاربران


3.25
(16 رای)

دسته‌ها
Uncategorized

جرم مزاحمت و تهدید دختران در فضای مجازی

متاسفانه طبق آمار به دست آمده جرم مزاحمت در فضای مجازی بیشتر از مزاحمت‌ در معابرعمومی رو به افزایش است. جرم مزاحمت و تهدید دختران در فضای مجازی ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است. اذیت و آزار خانم‌ها در فضای مجازی از مشکلاتی است که بیشتر خانم‌ها از آن شکایت دارند.

جرم مزاحمت

هرفردی به کمک چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر قدرت‌نمایی کند یا توسط آن به مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید آن‌ها بپردازد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد جرم مزاحمت او حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد شد.

در حال حاضر امکان حذف فضای مجازی از زندگی وجود ندارد چه برسد به جوانان و دختران جوان. دختران بیش از پسران به سمت دنیای مجازی روی می‌آورند درنتیجه باید به دختران آموزش‌های صحیح در زمینه استفاده از فضای مجازی داده شود.

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵

هرکسی در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان شود و با الفاظ مخالف شئون و حیثیت به ‌آنان توهین کند جرم مزاحمت به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق است.

جرم مزاحمت

همانطور که می‌دانیم آسیب‌پذیری اطفال و بانوان بسیار بیشتر از سایر افراد در جامعه است، استفاده از نام‎‌های مستعار در فضای مجازی یک تزویر است که باعث افزایش آزار خانم‌ها می‌شود.

مزاحمت تلفنی

برای کاربران سوال پیش می‌آید که مزاحمت تلفنی به چه معناست؟ یعنی شخصی به کمک تلفن یا وسایل دیگر مخابراتی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر شود.

طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵

هرفردی به کمک تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص سبب سلب آسایش شود علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، حبس از ۱ تا ۶ ماه در انتظار اوست. در ضمن مزاحمت با شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک، وایبر، تلگرام مزاحمت محسوب می‌شود و مجازات ذکر شده برای افراد در نظر گرفته شده است.

در واقع قبل از این که دولت برای استفاده از این فضاهای مجازی قانون وضع کند، باید خود فرد با استفاده از وجدانش قانون‌های شخصی‌شان را بسازند.

قانون برای ارسال محتویات مستهجن نیز جرائمی در نظر گرفته است. محتویات مستهجن شامل تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متونی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای

اگر محتویات مستهجن، افراد را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا گول زننده باشد یا شیوه دسترسی به آن‌ها را آسان کرده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم است. انجام این جرم مزاحمت در خصوص محتویات مبتذل جزای نقدی از ۲ میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال را برای افراد رقم می‌زند.

جرم مزاحمت

اگر محتویات مستهجن، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را آسان کرده یا آموزش دهد، انجام جرم مزاحمت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای

هرفردی به کمک سامانه‌های کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع کند یا به قصد داد و ستد یا افساد تولید یا ذخیره کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دوی مجازات محکوم می شود. انجام اعمال ذکر شده درخصوص محتویات مبتذل (محتویات دارای صحنه و صور قبیحه) باعث محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌ها می‌شود.

اگر محتویات محتویات دارای صحنه و صور قبیحه به کمتر از ۱۰ نفر فرستاده شود، جرم مزاحمت این عمل ۱میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است. اما اگر این کار حرفه فرد و به صورت گسترده انجام شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم است.

جرم مزاحمت

کودک‌آزاری و همسرآزاری

یکی از دلایل اینگونه اعمال ناشایسته و غیر انسانی نبود اشتغال مناسب و فشار اقتصادی است یا این امکان وجود دارد که ریشه در گذشته افراد و افسردگی در آنها باشد. مسئولان باید به دنبال ایجاد اشتغال باشند هنگام ارائه گواهی‌نامه باید گواهی سلامت و روان افراد را نیز تحت الشعاع قرار داده شود تا اگر مشکلی وجود داشت به منظور پیشگیری از جرایم اقدام شود.

کودک‌آزاری یکی از مشکلاتی است که در جامعه به چشم می‌خورد و باید به صورت ویژه‌ای به جرایم علیه اطفال و بانوان رسیدگی شود و دادگاهی تخصصی جرائم را دنبال کند. در واقع باید مرجعی تخصصی به مزاحمت‌ها برای اطفال و بانوان تشکیل شود تا حمایت‌های گسترده‌تری در نظر گرفته شود. در این زمینه باید نظارت ها به صورت جدی تر و کارسازتر پیگیری شود و با فرهنگ سازی در جهت کاهش این جرائم گام برداریم.

امتیاز دهی کاربران


5
(1 رای)