دسته‌ها
Uncategorized

جرم مواد مخدر + توزیع -فروش + حمل و نگهداری + ترانزیت(شیشه-هروئین-تریاک)

یکی از دعاوی کیفری که همیشه گریبان جامعه ما را گرفته است بحث مربوط به جرم مواد مخدر است که هزینه های زیادی را برای کشور به همراه دارد ما در این مقاله همراه شما هستیم تا به شما در ارتباط با جرم حمل و نقل و نگهداری مواد مخدر و روانگردان بگوییم با ما باشید:

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

انواع جرائم مرتبط با مواد مخدر :

الف- جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان:

همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است.

ب- جرم ارسال مواد مخدر و روان‌گردان:

عبارت است از: فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در داخل کشور.

پ- جرم صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان:

عبارت است از: خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور.

ت- جرم ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان:

ترانزیت در لغت به معنای عبور و گذر ترجمه ‌شده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است؛ یعنی حتی اگر قصد وارد کننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد، باز هم عمل وی جرم محسوب می‌شود.

ث- جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردان:

تنها کاشت محصولات برای بدست آوردن ماده مخدر کافی نیست، بلکه یک‌رشته عملیات و اقدامات لازم است تا محصول، عنوان ماده مخدر خاصی پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیات را که منتج به مواد مخدر گوناگون می‌شود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.

ج- حمل مواد مخدر:

این جرم عبارت است از: هرگونه عملی که موجب نقل‌ وانتقال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر شود که گاهی با متوسط خود شخص و گاهی باواسطه است.

چ- جرم نگهداری مواد مخدر:

نگهداری به معنای در اختیار داشتن است، خواه نزد خود شخص و یا در جا و مکان معینی دیگر.

ح- جرم اخفای مواد مخدر و روان‌گردان:

اخفا به معنای پنهان کردن و از نظرها دور کردن است.

خ- جرم خرید مواد مخدر و روان‌گردان:

یعنی به‌دقت آوردن مواد مخدر، در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. منظور از خرید، معنا و مفهوم عرفی آن است، نه اصطلاح حقوقی. همین‌که شخص می‌داند چه چیزی می‌خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، جرم خرید تحقق پیداکرده است.

د- جرم فروش مواد مخدر و روان‌گردان:

این جرم عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری، در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش به‌طور مستقیم باید مواد مخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در اختیار دیگری قرار داده شود؛ بنابراین اگر کسی مواد مخدری را به‌قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتقل نکرده است، فروش نخواهد بود.

ذ- جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان:

این جرم زمانی است که متهم، مواد مخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند؛ بنابراین، یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین‌تر از فروش قرار می‌گیرد.

ر- جرم توزیع مواد مخدر و روان‌گردان:

اگر شخص، مواد مخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند، عمل وی فروش خواهد بود، در غیراینصورت توزیع بر آن صدق می‌کند.

ز- جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان:

منظور قانونگذار از واردکردن مواد به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری، ورود مواد به داخل محدوده حفاظتی زندان و اردوگاه است.

س- جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن:

منظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن می‌شود.

پیشنهاد ما برای شما:وکیل دادگاه انقلاب

چه مجازاتی برای مواد مخدر تعیین‌ شده است ؟

۱-کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی و نیز کشت خشخاش یا کوکا:

بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.

بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

بار چهارم، اعدام.

2- نگهداری، مخفی کردن و یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه:

یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق (در مورد بذر شاهدانه، باید قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آن‌ها احراز شود.)

3- وارد یا نحوی صادر یا ارسال کردن یا تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:

-تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

-بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و درصورتی‌که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

-بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.

-بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۴-خرید، نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده قبلی:

-تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

– بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

– بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

– بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به‌جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

۵- معد ساختن یا مورد استفاده قرار دادن واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا بدین‌منظور آن‌ها را در اختیار دیگری دادن:

– لغو موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط و ضبط واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت.

۶- دایر و یا اداره کردن مکانی به‌منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:

پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود و درصورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌ نفع دولت ضبط می‌شود.

در ادامه بخوانید:شرب خمر و مجازات آن

گروه وکلای حکمت:

در صورت نیاز به ارتباط با وکیل یا مشاوره حقوقی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت پاسخ گوی آن باشند.

آدرس: شعبه 1 تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان 142 شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک 39 طبقه دوم واحد 5

آدرس شعبه 2 تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک 127 طبقه 6 واحد 11

تلفن : 02177719337 – 02126455688

دسته‌ها
Uncategorized

رانندگی در حالت مستی |مجازات آن |مسئولیت بیمه|داود چشمی

ما در این مقاله به بررسی موضوع مجازات رانندگی در حالت مستی پرداخته ایم برای آگاهی بیشتر در این زمینه تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

رانندگی در حال مستی در قوانین کشور ما چه مجازاتی دارد؟

علاوه بر اینکه در قوانین اسلام شرب خمر به‌ عنوان یک عمل حرام بوده و  مجازات شرعی دارد همچنین در قوانین کیفری به‌ عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری شده و قانون گذار آن را قابل مجازات دانسته است. مستی به اعتبار شرب خمر قابل مجازات بوده و اگر متهم جرم دیگری مرتکب شود نسبت به این موضوع که خود را برای آن جرم مست کرده یا نه قانون‌ گذار مجازات و واکنش‌های متفاوتی را در مورد این مبحث پیش بینی کرده است. در برخی از کشورها شرب ‌خمر جرم نبوده اما تظاهرات مستانه(تظاهرات در حال مستی) که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی گردد جرم محسوب و قابل مجازات تلقی می‌ گردد.

اگر راننده ای حین رانندگی مست باشد آیا در میزان مجازات وی تأثیری خواهد داشت؟

مطابق قوانین کیفری ما رانندگی در حال مستی متضمن دو نوع مجازات می باشد:

 1.  مجازات شرب خمر
 2. تشدید در مجازات رانندگی

در نتیجه شخصی که در حالت مستی رانندگی می کند علاوه بر این که اخذ جریمه دو میلیون ریالی، گواهینامه‌اش نیز به مدت ۶ ماه ضبط می‌ گردد و این متخلفان به مراجع قضایی معرفی می گردد.

مجازات راننده‌ مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نبوده نباشد به مجازات تخلف در رانندگی  و مجازات شرب خمر محکوم می گردد؛ اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف گردد به مجازات  تخلفات رانندگی، مجازات شرب‌خمر و همچنین مجازات صدمه های  غیر عمدی نیز محکوم خواهد شد.

پیشنهاد ما برای شما:شرب خمر و مجازات آن

آیا زن یا مرد بودن راننده مست در مجازات وی اثر گذار است؟

در تعیین مجازات جنسیت مرتکب تفاوتی وجود ندارد اما در مورد افرادی که به سن مسئولیت کیفری نرسیده باشند مجازاتی مانند افرادی که به مسئولیت کیفری رسیده‌اند اجرا نمی‌ گردد و قانون برای آن ها در قانون تخفیف پیش بینی کرده است

پلیس راهنمایی و رانندگی از چه روشی برای شناسایی رانندگان متخلف که مشروبات الکلی مصرف کرده‌اند استفاده می‌نماید؟

پلیس راهنمایی و رانندگی با روش‌های معمول و متداول از جمله آزمایش خون، آزمایش ادرار و دستگاه‌های آزمون مشروبات الکلی می‌توانند به حالت غیرعادی (مستی) راننده پی ببرند. پلیس راهنمایی و رانندگی از راننده متخلف در خواست می نماید که در دستگاه تست مشروبات الکلی بدمد و اگر این دستگاه الکل موجود در تنفس راننده بیش از حد مجاز است را نشان دهد، پلیس مکلف است مطابق قوانین به  اخذ جریمه و مجازات های  دیگر، نسبت به راننده متخلف اعمال نماید.

در برخی از کشورهای دیگر نیز رانندگی در هنگام مستی مانند کشور ما جرم بوده و  قابل تعقیب و مجازات می باشد و در این کشورها اگر راننده مقدار خاصی الکل(مقدار تعیین شده در قوانین آن کشور) مصرف کرده باشد با وی برخورد شدید قانونی می‌شود.

آیا بیمه شخص ثالث خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی را پرداخت می‌کند؟

پاسخ این سوال مثبت است از لحاظ  قانون، بیمه شخص ثالث می بایست خسارت‌های ناشی از تصادفات را تحت هر شرایطی پرداخت نماید. رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی منافاتی با هم دیگر نداشته و بیمه‌ شخص ثالث مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق قانون می باشند زیرا  راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده  لکن در بعضی از موارد مشاهده شده که بیمه شخص ثالث از پرداخت حق بیمه به قربانیان حوادث خودداری کرده و مواردی هم شرکت بیمه نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام نموده است و سپس از راننده متخلف (مقصر حادثه) به مراجع قضایی شکایت کرده و از مقصر حادثه خسارت می‌گیرد.

آیا مستی بر ارتکاب جرم و مجازات راننده‌ مست تأثیر خواهد داشت؟

فردی که حالت متعادل دارد و احساس، عقل و رفتار خود را می تواند کنترل کند کمتر در معرض خطا، اشتباه و ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، مشروبات الکلی و مواد مخدر ابتدائا تعادل رفتاری و کنترل را از فرد می‌گیرد و همچنین گاهی موجب سلب آرامش و اختیار شخص شده  و شخص به کلی قادر به کنترل رفتار خویش نیست. در نتیجه وقتی با شخصی مواجه می‌شویم که الکل و مواد مخدر یا قرص های روان گردان مصرف نموده باید بدانیم که این فرد تحریک ‌پذیرتر است، قدرت مدیریت بحران نداشته و پرخاشگری او بیشتر است و در نتیجه  دارای حالت خطرناک است، لذا ما باید توجه به دلایل بیان شده در اکثر کشورها مصرف مشروبات الکلی و قرص های روان گردان برای اموری مانند رانندگی ممنوع اعلام شده است و واکنش‌های کیفری، اداری و انتظامی به دنبال دارد.

در اصلاح قانون مجازات تغییر در جزای راننده‌های مست اعمال شده است؟

در حال حاضر در اکثر کشورهای نسبت به مرتکبان جرایم راهنمایی و رانندگی واکنش کیفری شدیدی اعمال می‌ گردد. به گونه‌ای که خود عامل بازدارنده محسوب می‌شود؛ لکن این کشورها فقط به مجازات تکیه نکرده و در سال‌های اخیر در کشور ما نیز در این زمینه پیشرفت کرده و بسیاری از روش‌های جدید علمی و موثر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال متدهای  جدیدی مانند آموزش‌های مجدد به اشخاص متخلف یا سلب اعتبار گواهینامه رانندگی وی یا محرومیت های دائمی و موقت از رانندگی برای او پیش بینی گردیده است. در واقع در حالت‌ و شرایط مختلف واکنش‌های متفاوتی نیز پیش بینی شده است. در کشور ما هم به طور معمول میزان مجازات نسبت به دیگر کشورها کمتر بوده و به همین علت در بازنگری قانون کیفری نسبت به برخی از مجازات‌ها تجدیدنظر شده است اما هنوز با توجه به شرایط بومی کشور، مجازات تخلفات راهنمایی و رانندگی و بسیاری دیگر از جرایم دیگر، کمتر از کشورهای دیگر بوده و این به دلیل مسایل مختلفی از جمله میزان درآمد، سابقه، فرهنگ و سایر معیارهایی که در این زمینه دخیل اند.

۲ سال زندانی برای رانندگی و  مجازات راننده‌ مست:

در مقررات اسلامی شرب خمر چه مست کند و چه مستی نکند، شرب آن جرم و قابل تعقیب و مجازات می باشد. قانون گذار در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده (حد مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است) اعم از آن که مقدار آن کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند، لکن اگر فردی  بر اثر مصرف مسکر، اراده‌اش زائل شود و ثابت شود که شرب خمر برای ارتکاب جرم نبوده است و فقط  فرد مشروبات الکلی استعمال کرده و سپس بعد از آن به واسطه مصرف این موارد اراده خویش را از دست داده و مرتکب قتل یا هر جرم دیگری شده باشد در این حالت به خاطر ارتکاب قتل و… محکوم نمی‌ گردد اما اگر مرتکب  به قصد ارتکاب جرم  شرب خمر نموده و عمدا‌ً خود را مست نموده  و پس از آن مرتکب قتل یا جرم دیگری شده است علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم می شود.

به عبارت بهتر اگر مرتکب در حالت مستی رانندگی نماید و دیگری را به شکل غیر عمدی بکشد این فرد در صورت وجود شرایط قانونی به لحاظ ارتکاب شرب خمر به ۸۰ ضربه تازیانه محکوم می‌ گردد و برای رانندگی در حالت مستی نیز علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به اولیای دم یا قربانی  به مجازات حبس به مدت حداقل دو سال و نیز به تشخیص قاضی برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌گردد.

در ادامه بخوانید:جرائم مرتبط با مواد مخدر مطابق با قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶

گروه وکلای حکمت:

در صورت نیاز به ارتباط با وکیل یا مشاوره حقوقی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت پاسخ گوی آن باشند.

آدرس: شعبه 1 تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان 142 شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک 39 طبقه دوم واحد 5

آدرس شعبه 2 تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک 127 طبقه 6 واحد 11

تلفن : 02177719337 – 02126455688

دسته‌ها
خانواده

نکته های طلاق توافقی در سال ۹۸ در تهران و کرج

3.9 / 5 ( 25 امتیاز )

مراحل طلاق توافقی در تهران و کرج

 • بدون حضور زوجین
 • ۱۰ روز کاری
 • حق الوکاله هر وکیل ۱ میلیون و پانصد هزار تومان با جمع هزینه ها برای ۲ نفر ۳ میلیون چهارصد هزار تومان

تمام مراحل طلاق توافقی در گروه وکلای پارسای به صورت کاملا قانونی و با رعایت موازین انجام می شود. برای اطلاع از هزینه ها و مدت زمان با ما تماس بگیرید.

 • در ابتدا خوب است که بدانیم توافق نامه طلاق توافقی الزام آور نیست به این معنی که تا زمانی که طلاق ثبت رسمی نشده است امکان پشیمانی از طلاق توافقی وجود دارد. حتی اگر توافق مکتوبی در این خصوص نوشته باشند و حتی اگر رای دادگاه نیز صادر شده است. در بسیاری از موارد از ما سوال می شود که اگر به دفتر شما مراجعه کنیم و در ادامه یکی از طرفین منصرف شود با توجه به اینکه متن توافقنامه به طلاق توافقی یا همان صورت جلسه را امضا کرده و وکالتنامه وکیل نیز امضا کرده است آیا امکان برگشت وجود دارد؟ جواب مثبت است.
 • مراحل و شرایط طلاق توافقی در مطلبی مستقل توضیح داده شده است و از تکرار مکررات پرهیز می کنیم اما طلاق توافقی در سال ۹۸ به همان رویه جدید مشاوره اجباری قبل از ثبت طلاق انجام می شود، اما طلاق توافقی در سال ۹۸ به همان رویه جدید مشاوره اجباری قبل از ثبت طلاق انجام می شود به این صورت که در سایت سامانه تصمیم طلاق توافقی ثبت نام می شود و بعد به یکی از مراکز غربالگری مراجعه می کنند و نهایت زوجین در یک یا چند جلسه مشاوره در یکی از مراکز مشاوره شرکت می کنند.
 • از مزایای طلاق توافقی سرعت، تنش و درگیری کمتر است اما از مضرات طلاق توافقی عجله زوجین و پشیمانی بعد است؛ این پشیمانی از دو وجه ممکن است که باشد، یکی اینکه چرا در عصبانیت و سرعت تصمیم به طلاق گرفته شده است و دوم اینکه بعضاً از توافقات مالی انجام شده پشیمان می شوند که در صورت ثبت رسمی طلاق و گذشتن عده امکان برگشت نیست مگر اینکه دوبارهعقد ازدواج جدیدی داشته باشند.
 • سوال می شود که در خارج از کشور طلاق توافقی چگونه است؟

در ابتدا باید به نکته مهم توجه کنیم که طلاق ایرانی با طلاق کشور خارجی متفاوت است، بنابراین اگر زوجین در کشور محل اقامت طلاق خارجی گرفته باشند هنوز بر طبق قوانین کشور ما و ثبت احوال در زوجیت هم می باشند. برای طلاق توافقی در خارج از کشور بایستی زوجین به سفارت ایران مراجعه کرده و وکالت در طلاق (حق طلاق) برای شخصی در ایران تنظیم کنند با پست کردن آن به همراه مدارک، مراحل طلاق توافقی طی شود. هموطنان خارج از کشور می توانند وکالتنامه را همراه با عقدنامه و شناسنامه به یکی از دفاتر ما و به نام یکی از وکلای ما تنظیم کنند تا ظرف ۱۰ الی ۱۵ روز رای طلاق توافقی و طلاق نامه تقدیم گردد.

 • طلاق توافقی در زمان عقد یا بعد از آن تفاوتی نمی کند و تنها تفاوت زمانی است که زوجه دوشیزه باشد که در آن صورت برای ارائه گواهی بکارت به پزشک قانونی معرفی خواهد شد.
 • زن بالای سن ۵۰سال به دلیل یائسگی نیاز به آزمایش عدم بارداری ندارد.
 • اگر زن یا شوهر برای طلاق به دیگری وکالت داده باشد که اصطلاحاً حق طلاق گفته می شود، پروسه طلاق همان طلاق توافقی است و تفاوتی نمی کند.
 • توجه بفرمایید که توافق برسر حضانت فرزند چنان که باید الزام آور نیست و با تغییر شرایط و مصلحت طفل حضانت به طرف مقابل درصورت درخواست بازمیگردد.
 • آیا بعد از طلاق زن می تواند درخواست مهریه کند؟ این سئوال بسیاری از عزیزان مراجعه کننده است
 1.  زن از دوشیزه باشد امکان رجوع نیست.
 2.  زن اگر یائسه باشد امکان رجوع نیست.
 3. در غیر موارد مذکور زوجه در عده طلاق توافقی این اجازه را خواهد داشت که به آنچه بذل کرده در طلاق خلع رجوع کند حال اگر مقدار بذل اندک باشد یا اینکه مهریه باقیمانه آن ابراء شده باشد دیگر امکان درخواست و مطالبه مهریه وجود ندارد.

فاصله جلسات دادگاه طلاق توافقی در سال ۹۸ چقدر است؟

طلاق توافقی در تهران یک جلسه بیشتر نیست. اگر وکالت به گروه وکلای پارسای داده شود کل مراحل طلاق توافقی در زمان حدود ۱۰ تا ۱۵ روز انجام خواهد شد.

دسته‌ها
خانواده

دلایل طلاق و راه های جلوگیری از آن

تشکیل یک خانواده یک پروسه بسیار پیچیده  از بحران ها ، درگیری ها ، شک و تردید می باشد که البته تمامی این احساسات طبیعی می باشد زیرا می خواهید مهم ترین تصمیم زندگیتان را بگیرید.

مطلبی را برای شما مهیا نموده ایم تا شما را از خطرات احتمالی برای زندگی مشترک مطلع نماییم.

با رعایت موارد زیر می تواین از بسیاری از طلاق ها جلوگیری نماییم که به شرح زیر است:

۱- تصمیم غیر منطقی برای ازدواج

دانشمندان دانشگاه یوتار در طی تحقیقاتی به این نتیجه دست یافتند که دخترانی که برای ازدواج کمتر از ۳ شرط معقول و منطقی داشته باشند در زندگی از سایرین موفق تر هستند و در طول زمان با تجربه تر و کامل تر خواهند شد.

این به دلیل این واقعیت است که دختران جوان و بی تجربه اغلب از نظر منطقی کورکورانه رفتار می کنند و چون بصورت افراطی عشق ورزی می کنند در پایان دادن به آن مشکل خواهند داشت.

۲ – تکراری شدن کارهای منزل

در روانشناسی مدرن، عقیده ای وجود دارد که قوانین سختگیرانه در زندگی روزمره می تواند علت مشترک طلاق است.

یک برنامه دقیق برای از بین بردن زباله و گرد و غبار منزل ، احساس یک کار دوم را ، به جای یک خانه ی دلپذیر و مکان زندگی امن ، ایجاد می نمایید که باعث ایجاد تکرار و دل زدگی می شود.

راهکار: برای ایجاد حس خوب و از بین بردن حس شغل دوم تغییر وظایف مسائل روزمره را انجام دهید.

مثلا گاهی آقایان بجای خانم ها  نظافت منزل  را انجام دهند یا گاهی اوقات از بیرون غذا بگیرید.

۳ – محیط شما عقاید شما را پرورش میدهد.

برقراری ارتباط نزدیک با یک زن و یا شوهری که مطلقه هستند و یا در شرف طلاق هستند می تواند فاجعه ای برای روابط خانوادگی باشد ؛ اگر ارتباط کافی بین همسران وجود نداشته باشد وقتی با کسی که طلاق گرفته صمیمی شوید و در صحبت های وی متوجه نقاط مشترک بسیاری بین خود و او پیدا نمایید؛ ممکن است همانند او تصمیم گیری نهایی را انجام دهید و طلاق را در شرایط فعلی خود امری عادی ببینید.

راهکار:  اما بهتر است بجای دوستی و رفاقت عمیق با آنها با همسر خود دوستی عمیقی را آغاز کنید یا اینکه یا همسرتان صمیمی شوید.

۴– حجم کاری زیاد در محل کار

نباید شعل شما تمام زندگی شما را تحت شعاع قرار دهد یا کار بیش از حدتان باعث شود از همر و خانه خود فاصله بگیرید.

راهکار: فضای کار و فضای خانوادگی را از هم جدا نماییم.

برای اینکه روز تعطیل خود و خانواده را به یک روز کاری تبدیل نکنیم بایستی قدرت نه گفتن به رئیس خود را پیدا داشته باشیم و در نهایت اگر واقعا مجبور شدیم روز تعطیل را به روز کاری تبدیل نماییم حتما یک روز مرخصی برای گذراندن با خانواده را در هفته آینده ایجاد نماییم.

۵ – سکوت در برابر حس خیانت

خیانت یکی از سخت ترین آزمون هایی است که ممکن است در هر خانواده ای اتفاق بیفتد. اگر حس می کنید که همسرتان به شما خیانت می کند هیچ دلیل برای سکوت شما وجود ندارد.

راهکار: در جریان باشید که پنهان کردن یک حس و حتی یک راز می تواند بسیار مخرب تر از بیان آن و یا پذیرفتن آن در زندگی است . پس موضوع را بیان نمایید تا شفاف سازی شود و تکلیفتان در زندگی مشترکتان مشخص شود.

امتیاز دهی کاربران


2.75
(4 رای)

دسته‌ها
خانواده

در سفر به کشور ترکیه در کدام شهرها اقامت کنیم؟

همان طور که می‌دانید اخیرا سفر به کشور ترکیه محبوبیت زیادی پیدا کرده است. برخی افراد عقیده دارند که دلیل این محبوبیت چشم‌اندازهای طبیعی فوق‌العاده زیبایی است که در همه جای این کشور به چشم می‌خورد. دسته ای دیگر از افراد هم دلیل این محبوبیت را وجود ترکیب عالی انواع سنت‌ها و طرز تفکرها از جمله ارتدوکس و سکولار می‌دانند.

مردم این کشور معتقدند که می‌توان بدون نادیده گرفتن تاریخ و با احترام به انواع طرز تفکرها و اقوام و ملیت‌های مختلف می‌توان به پیشرفت رسید. همین باعث شده که در سفر به کشور ترکیه بتوان ترکیبی از انواع سنت‌ها و فرهنگ‌ها از کشورهای اروپایی، آسیایی و خاورمیانه و حتی آفریقا را مشاهده کرد. طبیعی است که کشور ترکیه تقریبا برای تمام ملت‌های سر تا سر دنیا مورد احترام است. همچنین این کشور مملو از حیات وحش، حفاری‌های باستان‌شناسی، به‌روز‌ترین فناوری‌ها و دارای یکی از غنی‌ترین فرهنگ‌ها در تاریخ جهان است.

در نتیجه ارزشش را دارد که در اولین فرصت برای سفر به کشور ترکیه و بازدید از زیبایی‌ها و استفاده از امکانات تفریحی آن برنامه‌ریزی کنید. سفر به این کشور می‌تواند مانند بازدید از بسیاری تمدن‌های بسیار قدیمی سر تا سر زمین در یک جا باشد.

در این مقاله قصد داریم پنج مورد از مناسب‌ترین شهرهای کشور ترکیه برای سفر به همراه خانواده را به شما معرفی کنیم.

سفر به کشور ترکیه – استانبول

استانبول به عنوان بزرگ‌ترین شهر اروپایی به خاطر تنوع‌های خود مشهور است. این شهر برای هزاران سال نقطه اتصالی بین قاره‌های اروپا و آسیا بوده است.

تفاوتی ندارد که شما به چه چیزی علاقه داشته باشید. هنر، انواع غذاها، مذهب یا فرهنگ غنی، همه این‌ها را می‌توانید در شهر استانبول پیدا کنید. این شهر به نام‌های زیادی شناخته می‌شود. دو مورد از معروف‌ترین آن‌ها بیزانس و قسطنطنیه است.

شهر استانبول اگرچه پایتخت ترکیه نیست اما به عنوان محل اتصال و تقاطع اصلی شرق و غرب شناخته می‌شود. وجود یک ساختمان با معماری مدرن درست در کنار آثار تاریخی معماری چیزی است که در این شهر زیاد به چشم می‌خورد. سواحل، کوه‌ها و سیستم حمل و نقل تقریبا در هر نقطه از این شهر زیبا به راحتی در دسترس هستند. شهر استانبول چه به عنوان یک سفر کوتاه تفریحی و چه برای زندگی می‌تواند در صدر لیست گزینه‌های مورد نظرتان باشد. یکی از بهترین موارد موجود در این شهر باستانی، حضور مردم از تمام فرهنگ‌ها و شیوه‌های زندگی است که باعث ایجاد تنوع و جذابیت خاصی در شهر شده است.

آنتالیا

یکی از بهترین گزینه‌ها برای گذراندن وقت با کسانی که دوستشان دارید تماشای طلوع و غروب خورشید است. شهر آنتالیا دارای بهترین مناظر برای تماشای طلوع و غروب خورشید است. در این شهر می‌توانید تا جایی که می‌خواهید از گرمای خورشید استفاده کنید. در عین حال آبشار دودن با مناظر خیره کننده و جریان آب سرد خود، محیط دوست داشتنی و خنکی را برای کسانی که هوای گرم را نمی‌پسندند در تمام سال فراهم می‌کند.

رشته کوه‌های توروس نه تنها مناظر رومانتیکی برای تماشا دارد، بلکه در زمستان هم بهترین مکان برای انجام ورزش‌های زمستانی است. اگر به اسکی، کوهنوردی، یا گشت وگذار در کوه و دشت علاقه دارید شهر آنتالیا می‌تواند مناسب‌ترین مکان برای اقامت ترکیه شما در سفر به ترکیه باشد.

آلانیا

شهر آلانیا جنوب منطقه ریویرا قرار دارد. می‌توان گفت این منطقه با جذابیت‌های خاصی که دارد یکی از محبوب‌ترین مکان‌ها برای بازدید در ترکیه است.

در حدود ۱۰ درصد از صنعت گردشگری ترکیه و ۳۰ درصد از خریدهای املاک توسط مردم کشورهای دیگر به این شهر مربوط می‌شود. آنتالیا به خاطر موقعیت جغرافیایی و زیبایی کم‌نظیر خود برای هزاران سال مورد توجه ملت‌های دیگر به ویژه یونانیان، رومی‌ها و عثمانی‌ها بوده است.

این شهر در طول قرن‌ها به نام‌های مختلفی شناخته می‌شده است. یکی از این نام‌ها کالونوروس است که در زبان یونانی به معنای کوه زیبا و دوست‌داشتنی است. در اطراف این شهر قصرها، قلعه‌ها و پناهگاه‌های مختلفی وجود دارد که با بازدید از آن‌ها می‌توانید بدون این که راه زیاد و سختی را طی کنید از تاریخ هزار ساله بشر دیدن کنید.

بدروم

در سفر به کشور ترکیه اگر با پرداخت مقداری هزینه بیش‌تر مشکلی ندارید حتما از بدروم بازدید کنید. این شهر پرطرفدارترین سرگرمی‌های کشور ترکیه را در خود جای داده است.

در این شهر می‌توانید علاوه بر لذت بردن از بهترین انواع موسیقی، از مسیرهای قایق سواری بسیار زیبا و امکانات تفریحی فوق‌العاده هم استفاده کنید.

بدروم هم مانند هر جای دیگری در کشور ترکیه پر از انواع فرهنگ‌ها است. این تنوع دلیلی جز تنوع ملیت و فرهنگ‌هایی که طی هزاران سال در این شهر حضور داشته‌اند نمی‌تواند داشته باشد. در این شهر می‌توانید از امتحان انواع غذاها، قدم زدن در ساحل زیبای شهر و دیگر امکانات رفاهی و تفریحی به بهترین شکل استفاده کنید.

اگرچه بدروم به خاطر مناسب بودن برای گذراندن تعطیلات و اوقات فراغت معروف است، اما به خاطر امکانات موجود در این شهر، خود مردم ترکیه هم علاقه زیادی به خرید املاک آن دارند.

امتیاز دهی کاربران


0
(0 رای)

دسته‌ها
خانواده

۱۱ حقیقتی که راجع به ترکیه نمیدانید

گرچه بیشتر مردم فکر می کنند قهوه ترک نوشیدنی معروف ترکیه است، باید دانست چای ترکیه نوشیدنی هایی است که مردم بومی استفاده فراوانی از آن دارند. از سپیده دم که خورشید طلوع می کند تا انتهای روز.

جمع‌های دورهمی با نوشیدن چای داغ و لطیف، تنها قسمت کوچکی از تعامل اجتماعی و صمیمی شدن حین اقامت در ترکیه است. در ادامه اطلاعات لازم درباره فرهنگ چای ترک و هرآن‌چه که هنگام استفاده از آن باید بدانید را بررسی میکنیم.

چای ترک

۱٫ چای سنتی ترکیه ای کی نامیده میشود

چای ترک که بصورت “چای” تلفظ میشود، چای سیاه رنگی است که در فنجانی کوچک و لاله ای شکل که از زمان امپراطوری عثمان به جا مانده است، سرو میشود. ترک‌ها مانند بریتانیایی‌ها چای را با شیر یا لیمو نمی‌نوشند، بلکه یک یا دو حبه قند را قبل از نوشیدن در آن حل می‌کنند.

بعضی از مردم بومی حبه قند را زیر زبانشان گذاشته و هرمقدار که چای برای حل شدن آن لازم است را همزمان می نوشند.

۲٫ چای ترک بعد از جنگ جهانی اول به شهرت رسید

ترک زبان‌ها در ابتدا از نوشیدن قهوه بیشتر از نوشیدن چای لذت می بردند. اما زمانی‌که در قرن بیستم قیمتش همچنان رو به افزایش رفت، مصطفی کمال آتاتروک، رئیس جمهور وقت، از مردم خواست به جای قهوه بیشتر چای بنوشند. از آن زمان چای سیاه ترک، در سراسر کشور معروف و قابل دسترسی شد.

۳٫ ابتدا چای از چین به ترکیه صادر میشد
قبل از اینکه ترک‌ها به شرایط آب و هوایی عالی برای رشد چای و سرمایه گذاری در زمین‌های مناسب در کشورشان، برسند این گیاه بطور عمده از چین به ترکیه وارد می‌شد. ریشه اصلی کلمه ی چای به زبان ترکی که “کی” است از کلمه ی”چا” زبان چینی است. از زمان شروع کشت چای، ترکیه به یکی از عالی‌ترین کشت کننده‌های چای، یعنی ششمین کشور دنیا که بیش از ۶ درصد چای دنیا را تامین میکند،رسیده.

۴٫ ترک ها بیشترین چای خوران هستند

ترک ها هر سال حدود ۳ کیلوگرم چای استفاده کرده و به این ترتیب در صدر بالاترین مصرف کنندگان چای رسیده اند و بعد از آنها مراکش‌‌ها ۲ کیلو گرم و بریتانیا ۱/۷ کیلوگرم جزء بالاترین مصرف کنندگان چای‌اند.

۵٫ بیشترین چای ترک در رایز تولید میشود

این منطقه ی شمال شرقی ساحلی بهترین شرایط دمایی، آب و هوای و خاک بهینه برای رشد چای معروف ترکی را در سراسر کشور، دارد. هنگامی‌که به اندازه کافی رشد کردند، برگ‌ها چیده، بسته بندی شده و به کارخانه سپرده می‌شوند تا در آنجا آن‌ها را خشک و خرد کرده و در نهایت بصورت کیسه‌ای بسته بندی شده و در خانه ها، باغ‌ها، مغازه‌ها و خانه‌های ترکیه بفروش می‌رسند.

معروف ترین برند چای ترکیه ای کی کور است که روزانه ۶۵۰۰ تن از آن تولید می‌شود.

۶٫ مغازه داران به مشتریان خود چای تعارف می کنند

زمانی که در فروشگاهی حول کالاهایی آفری (کالاهایی که بصورت رایگان میتوان آنها را تست کرد) گشت میزنید،از اینکه فروشنده به شما لیوان چای را تعارف میکند،شگفت زده نشوید.با این روش به شما خوش آمد گفته و به شما این امکان را میدهد که با خیال راحت در فروشگاه گشت بزنید،بدون آنکه مجبور به خرید کالاهای آفری باشید.

۷٫ مکان های عمومی زیادی برای صرف چای در ترکیه تبیین شده اند

از چایخانه ها (کی اویلر) گرفته تا باغ های چای (کی باهچسی) اماکن عمومی زیادی هستند که سعی بر فروش چای و معرفی مکانی برای گپ زدن حین نوشیدن آن دارند. یکی از خواص اقامت در ترکیه این است که اغلب اوقات خانواده‌ها و دوستان در باغ‌های چای گردهم آمده تا بهترین زمان را با هم بگذرانند. اما به ندرت زن تنها یا کودکی را در این چایخانه‌ها می‌توان دید مگر این‌که بصورت گروهی کنار مردانی که بازی های صفحه‌ای مثل پوکر، تخته نرد می‌کنند،دیده شوند.

۸٫ رد کردن تعارف چای در ترکیه توهین محسوب میشود

بنا به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی‌ای که نوشیدن چای در ترکیه سبب شده، رد کردن چای تعارف شده به شما نوعی توهین محسوب می‌شود. اگر به دلایلی نمی‌توانید تعارف چای را ابدا بپذیرید، باید به جای آن درخواست مقداری آب بدهید.

۹٫ می توانید طعم چای ترکیه ای را بنا به دلخواه خودتان عوض کنید

بیشتر توریست‌هایی که در آپارتمان‌ها یا ویلاهای ترکیه اقامت دارند، از طعم چای ترکیه ای راضی نیستند. به همین دلیل گرانول‌هایی ساخته شده‌اند که طعم چای را عوض می‌کنند. گرانول‌های معروف شامل سیب،لیمو و پرتقال هستند که همگی سبب تغییری چشمگیر در طعم چای ترکیه‌ای می‌شوند.

۱۰٫ گاهی اوقات چای ترکیه ای با نارگایل مصرف می شود

نارگایل چپق مایع مانندی است که می‌توان قبل از دود کردن، به آن تنباکو و زغال چوب اضافه کرد. این چپق‌ها روشی مطمئن برای شروع مکالمه میان دو نفر هستند و به یکی دیگر از جوانب اجتماعی نوشیدن چای ترکیه‌ای اضافه می‌کند.

۱۱٫ چای ترکیه ای خواص مفیدی برای بدن دارد

بنا به گفته‌ی محققان،نوشیدن چای سیاه می‌تواند باعث کاهش حمله قبلی یا صدمه به قلب شود زیرا موجب تنظیم حرکات قلب و رگ‌های قلبی می‌شود. فلاوونیدهای یافت شده در چای سیاه باعث کاهش کلسترول خون و همچنین بهبود متابولیسم و کاهش ابتلا به دیابت می‌شود.

نه تنها این موارد ذکر شده بلکه استراحت و اوقات خوشی را با خانواده و دوستان گذراندن با صرف یک فنجان چای حال روحی شما را نیز بهبود بخشد.

چه کسی می‌دانست که یک فنجان چای داغ چقدر فواید موثری میتواند داشته باشد؟

چگونه یک فنجان چای ایده آل ترکیه ای درست کنیم

اگر خیال امتحان کردن نوشیدنی مرسوم قبل از سفر به ترکیه را در سر می‌پرورانید یا در آنجا در سهامی سرمایه گذاری کرده‌اید و می‌خواهید خودتان را به روش‌های مرسوم ترکیه‌ ای سرگرم کنید، در اینجا ما به شما روش تهیه یک فنجان چای ترکیه‌ای را آموزش می‌دهیم.

اول از همه به سماور نیاز دارید که شامل بدنه سماور در پایین و قوری در بالای آن می‌باشد. در بدنه‌ی سماور مقداری آب اضافه کرده و به قوری یک یا دو قاشق چای خوری برگ چای اضافه می‌کنیم. بدنه سماور را روی شعله گذاشته و سپس قوری را روی آن قرار می‌دهیم. منتظر می‌مانیم آب به جوش آید. کم کم آب جوش را داخل قوری می‌ریزیم و قوری را یواش یواش به حالت مارپیچی تکان می‌دهیم. آب بیشتری را به بدنه سماور اضافه می‌کنیم تا به جوش آید و همزمان منتظر می‌مانیم چای در قوری روی آن نیز و دم شود.

چای را به اندازه ای که بتوان خواه یا ناخواه مقداری آب جوش نیز روی آن بریزیم، در لیوان میریزیم. چای ترکیه‌ای را می‌توان هم پر رنگ و هم کم رنگ صرف کرد که باز این به سلیقه ی اشخاص برمی گردد.

امتیاز دهی کاربران


0
(0 رای)

دسته‌ها
خانواده

آیا تجربه سفر به ترکیه و اقامت در شهر آنتالیا را داشته اید؟

مسافر و مهاجر کهنه‌کار، آلریک بایور، در طول عمر خود در ۸ کشور در ۴ قاره مختلف زندگی کرده است. معلم ۶۲ ساله پیشین اهل مونیخ، گفته که سفرش به شهر آنتالیا که آپارتمانی در ساحل کنیالتی آن خریده، آخرین سفر او است. ما از تجارب آلریک استفاده می‌کنیم و به آنچه قبل از سفر به ترکیه واقعاً نیاز است بدانیم، می‌پردازیم.

ترکیه بسیار گرم است

آلریک می‌گوید: “گمان نمی‌کنم هیچ توضیحی بتواند شما را روشن کند که اینجا در جولای و آگوست چقدر گرم می‌شود. مردم در اینجا به ساحل می‌آیند و تفریح می‌کنند، ولی بعضی روزا هوا برای حتی تو ساحل نشستن و هیچ کاری نکردن هم خیلی گرم است.” وی می‌گوید بعضی افراد حتی تصورش را هم نمی‌کنند که در بسیاری نقاط کشور ماه‌ها باران نمی‌بارد. آلریک هشدار می‌دهد که در جولای و آگوست خیلی در آفتاب احتیاط کنید، مخصوصاً اگر بچه‌های خردسال یا افراد سالمند دارید، و گاهی بهترین کار، راحت ماندن در ویلا یا آپارتمان ترکی شماست.

ترک­‌ها مطابق فصل، غذا می­‌خورند

در بسیاری نقاط اروپا می‌­توانید همه اوقات سال آناناس بخرید، اما در ترکیه همه چیز فصلی است که این روش غذا خوردن، طبیعت و در محیطی دوستانه­‌تر است. اگر قصد خرید محصولات وارداتی را دارید، تعدادی سوپرمارکت با میوه‌­هایی از سراسر جهان وجود دارند. با این وجود، آلریک می­‌گوید که نحوه غذا خوردن ترکی را دوست دارد: “آدم­‌ها باید طبق فصول غذا بخورند. همه چیز تازه و خوشمزه باشد و پر از طعم باشد”

بیرون بروید
آلریک هشدار می‌دهد که دوست پیدا کردن ممکن است سخت باشد: “من آدم‌هایی رو می‌شناسم که با سفر به ترکیه فکر می‌کردند که فوری دوست پیدا می‌کنند، ولی در آخر تنها ماندند. زمان زیادی طول می‌کشد تا گروه دوستی نظیر آنچه که در زادگاه خودتان داشته‌اید، بسازید. پیشنهاد من این است که به هر دعوتی پاسخ مثبت دهید. اگر کسی شما را در سفر به ترکیه به بیرون دعوت می‌کند و می‌دانید که بعد از برگشت به خونه احتمال زیاد این قرار را مسخره می‌کنید، بروید. شما که نمی‌دانید با چه افرادی ملاقات می‌کنید و حتی ممکنه علایق جدیدی پیدا کنید.” آلریک کلاس‌های زبان ترکی را هم پیشنهاد می‌دهد: “هر چه بیشتر زبان ترکی یاد بگیرید، ترک‌ها بیشتر با شما گرم می‌گیرند. و اگر با بقیه خارجی‌ها کلاس بردارید فرصت پیدا کردن دوستای جدید رو دارید. اگر واقعاً آدم اهل گشت‌وگذاری هستین، به فکر راه انداختن گروه یا کلوب خودتون باشید. من سال اولم، یک گروه کتاب راه انداختم و بعدازاینکه حسابی بازخورد و نظرات افراد رو تو فیس­بوک، راجع به‌کاری که می‌خوام بکنم درآوردم، افراد زیادی سروکله­‌شون پیدا شد. ما ۹ نفر هستیم و هر ماه با دور هم جمع می­‌شویم.

اختلافات فرهنگی را دست کم نگیرید

آلریک می­‌گوید: “یک تفاوت مثبت برای من این است که ترک­‌ها خیلی صمیمی و دوستانه هستند. ترکیه یکی از معدود جاهایی است که من اونجا بودم و وقتی توقف می­‌کنید تا آدرس بپرسید، اون شخص نه تنها مسیر رو به شما نشون می­دهد بلکه وقتی به اونجا می­‌رسید، براتون یه فنجون قهوه می‌­گیرد.” ممکن است فقط چند روز بعد از ملاقات با شخصی، شما رو به یک عروسی یا جشن دعوت کند. برای برخی افراد، این موضوع در ابتدای کار کمی گیج­‌کننده است، مخصوصا اگر اهل کشوری باشید که مردمش سرد و کناره‌گیر هستند. نبایدها در دید آلریک در سفر به ترکیه در مناطق ساحلی نظیر آنتالیا، فتحیه و بدروم که غربی­‌ها در آنجا زیاد هستند، آزاد می‌­شوند و اگر شما زن هستید، دیگر نیاز به نگرانی برای پوشش خود ندارید. اما اگر به مناطق سنتی­تر بروید، احتمالا باید به پوشش خود دقت کنید. موارد دیگری که باید در خاطر داشته باشید این است که فین کردن در جمع، رفتاری بی‌ادبانه و غیربهداشتی تلقی می­‌شود و رسم است که هنگام ورود به منازل افراد، کفش­‌ها را در بیاورید.

صبر داشته باشید

“اولین سال سفر به کشوری بیگانه می­‌تواند مشکل باشد. ممکن است با خود فکر کنید که چرا مهاجرت کرده­‌اید و افسرده و دلتنگ خانه شوید. این امر، کاملا طبیعی است، همه ما این را تجربه می­‌کنیم، حتی من که مدام در حال جا‌به‌جایی هستم. شما با فرهنگی جدید، غذاهایی نو، آب‌وهوا و تشریفات اداری پر از کلک مواجه می‌شوید و همه این­ها در کنار این است که سعی می­‌کنید با افراد آشنا شوید.” آلریک به مسافران جدید، توصیه می­‌کند که وقتی احساس افسردگی می­‌کنند، برای خودشون کار قشنگی انجام بدهند؛ حتی اگر فقط پختن یک غذای خوب یا رفتن به سینما و تلاشی برای ترک آپارتمان­های ترکی خود باشد.” با دوستی تماس بگیرید، با افرادی که دل‌تنگشان هستید تماس بگیرید. دنیای امروزی کوچک‌تر است و می­‌توانیم به‌­راحتی با اسکایپ با خانواده ارتباط برقرار کرد.” و برای طولانی مدت چه کنیم؟ “فقط تحمل کنید. روزهای خوب و روزهای بدی در پیش رو دارید، اما در کل بهتر و بهتر می­‌شود و یک روز نه چندان دور، دلتنگی برای خانه، یک خاطره قدیمی می­‌شود.”

در زادگاه‌تان همه چیز را سروسامان دهید

آلریک پیشنهاد می‌­دهد که دارایی­‌های خود را سروسامان دهید و قبل از سفر به ترکیه مطمئن شوید که همه چیز را به‌روز کرده‌اید. وصیت‌نامه خود را تنظیم کنید، لیستی از تمام دارایی‌­های خود داشته باشید، تا اگر برگشتید، از آن­ها آگاه باشید؛ تا می­‌توانید همه چیز را آنلاین و مجازی جابه‌جا کنید، چرا که ردیابی آن، نسبت به تراکنش‌­های کاغذی ساده‌تر است؛ همه تراکنش‌­های خود را در همان محل انجام دهید(برای مثال، پرداخت صورت­حساب­‌ها) تا مقدار پولی که باید بین کشورها جا‌به‌جا شود کمینه شود؛ و در پایان، سعی کنید دوستی نزدیک و قابل‌اعتماد پیدا کنید، که در امور بانکی، ارسال نامه، و هر اتفاق پیش‌بینی‌نشده‌ای به شما کمک کند.

خرید اقلام در سفر به ترکیه را در نظر داشته باشید

آلریکا می­‌گوید: “من همه چیز را از طریق کشتی با خودم به ترکیه بردم ولی ای کاش این کار را نمی‌کردم. بسیار پرهزینه و زمان‌بر بود و در آخر هزینه‌ای که بابت مالیات مبلمان قدیمی خودم پرداختم، خیلی بیشتر از چیزی شد که فکرش را می‌کردم. اگر کمی دنبال بگردید، می­‌توانید در اینجا مبلمان جدید و کالاهای خوبی را با قیمت مناسب خریداری کنید. و همیشه هم می­‌توانید کالاهای دست‌دوم را از مهاجرانی که قصد ترک کشور رو دارند، تهیه کنید.”

نه، نمی­‌توانید از همه چیز مطمئن باشید

“من از شمال اروپا به اینجا اومدم و خیلی­‌ها بهم گفتند که تو آخرش از نور خورشید و دریا خسته می‌شوی، آرزوی برف و محیط­‌های آشناتر می‌کنی. خب، اینجوری نشد! من دو ساله که اینجا هستم و هر روزش برام مثل یک هدیه است. من تو این دو سال، دو بار برای دیدن دوستام به آلمان برگشتم، ولی هر بار برای برگشت به خونه خیلی هیجان­‌زده بودم.”

امتیاز دهی کاربران


1
(1 رای)

دسته‌ها
خانواده

۷ اشتباه مهاجران بعد از رفتن به ترکیه چیست؟

مهاجرت همواره گامی موثر و در عین حال چالش برانگیز بوده است. اغلب از کسانی که مهاجرت کرده‌‌اند می‌شنویم که مراحل سختی را در سال‌های اولیه مهاجرت طی کرده‌اند و همه چیز آن طور که پیش‌بینی می‌کردند نبوده است. در این مقاله هفت مورد از تصورات غلط و اشتباه مهاجران ایرانی را برای شما توضیح داده‌ایم. امید است با بهره‌گیری از این نکات فرایند مهاجرت شما ساده‌تر شود و به خوبی در کشور مقصد زندگی کنید.

تصور اینکه ترکیه دقیقا مثل وطن خود ولی با سواحل متعدد خواهد بود

از آنجایی که تعداد افرادی که وطن خود را ترک و به ترکیه نقل مکان می‌کنند در حال افزایش است و درنتیجه جمعیت مهاجران نیز بیشتر می‌شود، اینکه شما فکر کنید که آسایش‌های وطن خود را در نزدیکی ویلای خود در بدروم یا آنتالیا پیدا خواهید کرد شاید بخشودنی باشد و از بعضی جهات هم شما درست تصور می‌کنید. برای مثال در فتحیه، که تقریبا خانه ی نزدیک به ۸۰۰۰ خارجی است، می‌توانید به بازار لوازم خانه، کافه‌های انگلیسی و کالاهای وارداتی دسترسی پیدا کنید. ولی اگر انتظار مواجهه با فرهنگی مشابه را دارید یا اینکه اصلا به اینکه با چه شرایطی روبرو خواهید شد فکر نکرده‌اید، در فکر خود تجدید نظر کنید. ترکیه فرهنگ مخصوص خود که شامل مجموعه‌ای از ارزش‌های متفاوت و سنت‌های گوناگون است، را دارد. آماده ی شـُک فرهنگی باشید و برای کم کردن آثار آن برنامه‌ریزی کنید. عدم امادگی برای رویارویی با فرهنگ کشور میزبان اشتباه مهاجران زیادی است. در اینجا می‌توانید اطلاعاتی مفید درباره‌ی آنچه باید انتظارش را داشته و چگونگی وفق پیدا کردن با آن‌ها را پیدا کنید.

اشتباه مهاجران درباره‌ی یاد نگرفتن زبان

در مراکز بزرگ‌تر و تفریحگاه‌های توریستی افراد بیشتری به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند. این ویژگی برای تازه واردان و کسانی که تازه به یکی از املاک شهر کالکان نقل مکان کردهاند بسیار مفید است و آغاز زندگی جدید را راحت‌تر می‌کند. با این حال، یاد گرفتن زبان ترکی بسیار ضروری است. ترک‌ها به رفتار دوستانه با دیگران معروفند، ولی اینکه بتوانید چند کلمه به زبان ترکی با کسانیکه ملاقات می‌کنید صحبت کنید در رفتار آن‌ها با شما بسیار تاثیر خواهد داشت. یاد گرفتن ترکی شما را با یک توریست معمولی متفاوت تبدیل خواهد کرد. به دیگران نشان می‌دهد که شما به فرهنگ و زندگی آن‌ها علاقه دارید و آمادگی دارید که خود را با نوع زندگی آن‌ها درگیر کنید. اهمیتی ندارد که نمی‌توانید زبانشان را بطور سلیس صحبت کنید. با یاد گرفتن سلام و چند جمله ی مؤدبانه شروع کنید و از آنجا ادامه بدهید. از استقبال گرمی که از شما خواهد شد شگفت‌زده می‌شوید و افرادی را پیدا خواهید کرد که برای یاد دادن کلمات جدید یا تلفظات سخت به شما، اشتیاق زیادی از خود نشان می‌دهند. یاد نگرفتن زبان ترکی موردی مهم درباره‌ی اشتباه مهاجران است.

رفتار به شکلی که انگار برای گذراندن تعطیلات آمده‌اید

اشتباه مهاجران

با اینکه ممکن است شما تعطیلات‌ بسیار خوبی را در ترکیه گذرانده باشید و فکر کنید که کشور را خیلی خوب می‌شناسید، زندگی روزمره کمی متفاوت خواهد بود. با اینکه جاذبه‌های زندگی در ترکیه حتما شامل عواملی که باعث جذب توریست می‌شوند نیز هست مثل: آب و هوای بهتر، غذاهای خوشمزه و فرهنگ جذاب، این نکته را فراموش نکنید که شما باید با بانک‌ها، اداره مالیات، دردسرهای تعمیر قسمت‌های مختلف خانه در فصول بارانی نیز سر و کار داشته باشید. همچنین باید به خاطر داشته باشید که اگر با زندگی روزمره مثل یک تعطیلات برخورد کنید، هیچوقت با اجتماع آنجا یکی نخواهید شد و این یعنی هیچوقت احساس تعلق‌خاطر پیدا نخواهید کرد. اگر با این تصور که هرروز زیر نور خورشید پیناکولادا خواهید نوشید به ترکیه بروید، شاید لازم باشد انتظارات خود را تغییر دهید، زیرا با اینکه نور خورشید و کوکتل به فراوانی در دسترس شما خواهد بود، نمی‌توانید هر روز به این نوع شیوه‌ی زندگی ادامه بدهید، فقط به آفتاب سوختگی و کبدتان فکر کنید. غرق شدن در رویا و عدم پذیرش واقعیت کشور میزبان موردی بارز از اشتباه مهاجران است.

مصداق ضرب المثل کبوتر با کبوتر، باز با باز

هرکسی که به کشور خارجی مهاجرت کرده باشد می‌داند که چقدر همراه شدن با فرهنگ جدید و به وجود آوردن دوستی‌های جدید وقت‌گیر است. راه کم دردسر برای اکثر افراد این است که با مردمان کشور خود دوست شوند که با توجه به اینکه شُک فرهنگی، افراد را به سوی پیدا کردن آنچه آشناست سوق می‌دهد، قابل درک است. با این حال، با پیدا نکردن دوست محلی هیچ‌وقت احساس نخواهید کرد که جزئی از این اجتماع هستید و هیچوقت متوجه ماهیت فرهنگ کشور جدیدتان نخواهید شد. یک سرگرمی پیدا کنید، به شبکه‌های اجتماعی بروید تا محلی‌هایی با طرز فکر نزدیک به خودتان پیدا کنید و یا فقط با هرکس که آشنا می‌شوید صحبت کنید. ترک‌ها باید یکی از مهمان‌نوازترین مردم دنیا باشند- اینکه چند دقیقه بعد از آشنایی به یک برنامه‌ای دعوت بشوید اصلا غیر معمول نیست بنابراین دوست پیدا کردن شاید از آنچه شما فکر می‌کنید راحت‌تر باشد. هماهنگ نشدن با فرهنگ جدید موردی دیگر از اشتباه مهاجران است.

هم فکر نبودن با همسر

اشتباه مهاجران

شاید رفتن به ترکیه بعد از بازنشستگی از زمانی که به یاد دارید آرزوی شما بوده است. اشتیاق شما باعث طی کردن تمام مراحل مهاجرت، از جمع کردن وسایل در وطن تا انتخاب ویلای ایده‌آل شما بوده است. ولی همراهتان چطور؟ آیا آن‌ها هم به این اقدام علاقه دارند؟ واقعیت این است که بسیاری از زوج‌ها که به ترکیه نقل مکان می‌کنند دچار اشتیاق ناهماهنگ هستند. یکی مصمم بر این است که کشور جدید خود را کشف و تجربه‌های جدید کسب کند، در حالیکه دیگری به فکر این است که چگونه با دوری از خانواده و دوستان خود کنار بیاید. یا یکی می‌خواهد به شهر سرزنده آنتالیا برود در حالیکه دیگری به سمت ساحلی کشور علاقمند است. زوج‌هایی که خیال و ارزش‌های مشترک دارند راحت‌تر از پس این مشکلات برمی آیند، ولی اینکه قبل از نقل مکان از هم فکر بودن خود مطمئن شوید، بسیار اهمیت دارد چرا که با استرس جابه‌جایی این اختلافات خود را نشان می‌دهند و باعث ایجاد مشکلاتی در ادامه راه خواهند شد. نداشتن تفاهم در زمینه یک مورد مهم از اشتباه مهاجران است. مطمئن شوید که محله‌ای را انتخاب کرده‌اید که پاسخگوی علایق هردوی شما است، و امکان سفر به وطن شما در آنجا وجود دارد تا بتوانید به راحتی با دوستان و خانواده خود که ترکشان کرده‌اید دوباره ارتباط برقرار کنید.

بی توجهی به جزئیات ریز اقتصادی

اشتباهات مهاجران

هزینه‌ی پایین زندگی در ترکیه به این معنا است که اکثر پول‌های رایج کشورها توانایی خرید بالایی دارند و اجازه‌ی زندگی باکیفیتی را می‌دهند. این عامل محرک مهمی برای بسیاری از بازنشستگان است که می‌خواهند با حقوق بازنشستگی خود در یک کشور ارزان‌تر به زندگی بهتری دست پیدا کنند. با این حال شما باید قبل از نقل مکان محاسبات دقیقی انجام دهید و هزینه‌های زندگی در ترکیه مثل غذا، ماهواره، برق، بنزین اگر ماشین دارید و هم چنین اگر مسئولیت‌های مالی در وطن خود دارید مثل وام و هزینه مدرسه، را درنظر بگیرید. با اینکه بدیهی بنظر می‌رسد، تعداد افرادی که بخاطر تمرکز زیاد روی نقل مکان به ویلایشان در ترکیه فراموش می‌کنند کارت بانکی خود را در وطن باطل کنند یا اینکه اداره‌ی مالیات را از مهاجرت خود مطلع کنند، واقعا شگفت‌انگیز است. بسیار ضروری است که کارهای ناتمام در وطن خود را به اتمام برسانید مگر نه ممکن است اگر زمانی تصمیم بگیرید که به کشور خود برگردید دچار مشکل شوید. عدم دقت در مسائل مالی موردی دیگر از اشتباه مهاجران است.

زمان کافی ندادن به تصمیم خود

حتی مهاجران با تجربه هم به شما خواهند گفت که اولین روزهای مهاجرت به کشور جدید می‌تواند بسیار آشفته و تنها باشد. با این حال بسیاری از مهاجرین پیش بینی چنین احساساتی را نمی‌کنند و زمان مواجهه با آن، این وضعیت را به این معنی میگ‌یرند که در خانه ی جدیدشان خوشحال نخواهند بود. تعداد زیادی از مهاجرین در مقابل این شرایط ایده‌ی “خانه” را بسیار احساسی کرده و آرزو می‌کنند که ای کاش هیچوقت خانه ی خود را ترک نمی‌کردند. به یاد نگه داشتن جنبه‌های مثبت مهاجرت به کشور جدید کمک می‌کند که دلایلی راکه بخاطر آن‌ها اقدام به مهاجرت کرده‌اید را به یاد بیاورید. و از همه مهم‌تر، به خود زمان بدهید. شاید تعیین کردن یک زمان معین به شما کمک کند، مثلا یک سال، و گفتن اینکه من به این تصمیم تا آن زمان ادامه خواهم داد. بیشتر مهاجرین به شما خواهند گفت که حداقل یکسال زمان می‌برد تا یک مکان به شما کمی احساس تعلق خاطر بدهد تا حس کنید کشور میزبان “خانه” شما است. می‌توانید درباره این مسئله از اشتباه مهاجران درس بگیرید و از تکرار همان اشتباهات بپرهیزید.

امتیاز دهی کاربران


1.5
(2 رای)

دسته‌ها
خانواده

۵ شهر دیدنی ترکیه که باید به آن‌ها سفر کنید

ترکیه، تنها کشوری است که در مرز دو قاره یعنی اروپا وآسیا به هم متصل می‌شود. این کشور با وجود وقایع ناگواری که اخیراً با آن روبرو شده بود، همچنان شهرهای آن و به ویژه ۵ شهر دیدنی ترکیه مانند آنکارا، استانبول و.. ازمقاصد مورد علاقه‌ی گردشگران سراسر جهان هستند و البته درک چرایی این موضوع چندان هم دشوار نیست، زیرا ترکیه یکی از معدود مکان‌های دنیا با مناظر فوق العاده و میراث تاریخی غنی است که در آن همزمان می‌توانید ترکیبی از فرهنگ قدیمی و مدرن را ببینید. هیچ کجای دنیا نیست که مسافر بتواند همزمان از امکانات ساحل‌های شگفت انگیز، سواحل راه دور و یا غذاهای لذیذ بهره‌مند شود. حالا با درک اینکه این کشور زیبا این چیزهای فوق‌العاده را برای دیدن دارد حتما دوست دارید بدانید بهتر است به کدام ۵ شهر دیدنی ترکیه سفر کنید و چرا؟

۱. آنکارا؛ اولین شهر دیدنی ترکیه

اولین شهر دیدنی ترکیه، آنکارا، پایتخت ترکیه، دومین شهر بزرگ این کشور و مرکز بزرگ دانشگاهی آن است. آنکارا یک شهر جنگلی مدرن معروف و دوست داشتنی برای گردشگران است و همانطور که در نگاه اول به نظر می‌رسد شهری متفاوت و در واقع یک نماد ترکیبی از ارزش‌های مستقل ترکیه و غربی است. مهم‌ترین شکل این شهر، مجسمه‌ی آتاترک مشهور است، که میراث آن برای ترکیه غیرقابل انکار است و یک مقبره بزرگ به رسم یادبود برای این رئیس جمهوربزرگ که در آن زمان آنکارا را به عنوان پایتخت اعلام کرد در این شهر به چشم می‌خورد. فراموش نکنید که حتماً پیاده روی در کوچه پس کوچه های تاریخی این شهر را در بازدید سفر خود قرار دهید، زیرا قدم زدن در خیابان‌های باریک و احاطه شده در میان خانه‌های قدیمی قرمز باقی مانده از عصرعثمانی بیش از آنچه تصور می‌کنید ارزش تجربه کردن را دارد.

۲. استانبول؛ دومین شهردیدنی ترکیه

شهر دیدنی ترکیه

این مخزن ذوب فرهنگی شهری و معروف‌ترین شهردیدنی ترکیه، جایی است که حداقل یک بار در عمرتان هم که شده، باید دیدن از آن را در برنامه‌ خود داشته باشید. چه کسی است که از مسجد معروف صوفیه چیزی نشنیده باشد، کلیسای باشکوهی که بعد از گذران زمان تبدیل به مسجد شد و سپس مسجد آبی که در قرن ۱۷ ساخته و نماد قسطنطنیه شناخته شد. چیز دیگری که شما را به استانبول، این شهر دیدنی ترکیه خواهد کشاند بازار بزرگ آن است که یکی از بزرگترین بازارهای دنیا است و می‌توانید هرچه می‌خواهید را از این بازار بخرید. از طلا و جواهرات و ادویه گرفته تا فرش‌ها و عتیقه جات. علاوه بر همه این‌ها در این شهر بزرگ تاریخی ترکیه، با یک قایق در حین غروب خورشید یا در برج گالاتا می‌توانید بهترین مناظر را در حین سفربه استانبول یبینید.

۳. آنتالیا؛ سومین شهر دیدنی ترکیه

کدام گردشگر ایرانی و یا غیر ایرانی است که آنتالیا را نشناسد؟ این منطقه‌ی توریستی نه تنها یکی از محبوب‌ترین شهرها برای مردم ترکیه بلکه زیباترین و شناخته شده‌ترین مقصد برای مسافران سراسر دنیا است. بهترین راه برای کشف زیبایی این منطقه، استفاده از یک تراموای برقی است که شما را تا بالای کوه تاهتالی می‌برد. از نقطه‌ی سوار شدن به تراموای برقی، مناظر پانورامیک و زیبای این منطقه و مناظر خیره کننده و پانوامای ساحلی، شما را شگفت‌زده خواهد کرد. بعد از رسیدن به بالای کوه، می‌توانید خرابه‌های فاسلیس و سواحل باشکوه را در کنار هم ببینید. فاسلیس یک شهر قدیمی است که زمانی که در اوج بود، توسط اسکندر بزرگ اداره می‌شد و آمفی تئاتر و خانه های آن هم که از آن زمان باقی مانده‌اند دیدنی هستند. اگربه عشق لذت بردن از خورشید به آنتالیا سفر کرده باشید، ساحل لارا یکی از بهترین سواحل آن است و نه تنها می‌توانید از نوازش لذت بخش نور خورشید لذت ببرید بلکه می‌توانید از تماشای دریای کریستال آبی و زلال مدیترانه و شنا در آن لذت ببرید. نکته‌ی دیگری که می‌تواند نظر شما را به عنوان گردشگر تابستانی در این منطقه به خود جلب کند، مسابقات ساخت مجسمه‌های شنی است که هنرمندان مجسمه ساز در آن به زیبایی به ماسه‌ها و شن‌ها جان داده‌اند و دیدن آن خالی از لطف نیست.

۴. ازمیر؛ چهارمین شهر دیدنی ترکیه

 

شهر ساحلی ازمیر ترکیه یکی از بندرهای مهم ترکیه برای گذر کشتی های کروزی است از دریای اژه عبور می‌کنند. ازمیر یکی از هیجانانگیزترین مناطق ترکیه برای اقامت است. اگر جزء کسانی هستید که در حال برنامه‌ ریزی برای سفر به افسس و پرگامون هستید، ازمیر بی شک یکی از نقاط منحصر به فرد دنیا است. آیا فوق العاده نیست که در خیابان‌هایی قدم بزنید که در آن بیشترین بقایای رومی در اطراف پمپئی را ببینید؟ و علاوه بر این، درازمیر، دیدن پاموکاله را که در دنیا تنها یک نمونه دیگر دارد و آن هم در ایران ما (باداب سورت) است را از دست ندهید. پاموکاله یک پدیده‌ی جغرافیایی جالب است. به شکلی که در این فلات، آبی که از کوهستان به پایین سرازیر می‌شود، سنگ‌های آهکی سفید را در مسیر خود به جای می‌گذارد و باعث می‌شود علاوه بر لذت بردن از این پدیده طبیعی از مزایای آب درمانی آن هم بهره‌مند شوید. برج ساعت ازمیر، هم که یکی دیگر از مناطق شگفت انگیز است که شما را در حالی که در حال عبور از آب خنک هستید، غافلگیر می‌کند.

۵. گورمه؛ پنجمین شهر دیدنی ترکیه

شهر دیدنی ترکیه

اگر در شهری قدم بزنید که با سنگ‌های آتش فشانی ساخته شده است و روزگاری فعالیت‌های آتش فشانی زیادی در کوه‌های آن جریان داشته چه حسی خواهید داشت؟ گورمه یکی از همان شهرها است که پارک ملی‌ آن در یونسکو ثبت شده است. این پارک همچنین یکی از بهترین مکان‌های ترکیه برای سرو غذاها و نوشیدنی‌های سنتی ترکیه است. گورمه، کلیساهای غاری شکلی دارد که قدمت‌ آن‌ها به قرون ۱۰ و ۱۱ می‌رسد. به همین خاطراین منطقه یکی از هیجان انگیزترین مقاصد گردشگری برای گردشگرانی است که با کوله پشتی سفر می‌کنند. این شهر در منطقه تاریخی کاپادوکیا واقع شده، جایی که کاملاً فرسایش یافته و در محیط اطراف آن هم مقبره‌های سنگی واقع است که هنر بیزانس را در دوره پساکنوکولوستیکی نشان می‌دهد و طبیعی است که بهشتی عجیب برای باستان شناسان و علاقه‌مندان به تاریخ باشد.

امتیاز دهی کاربران


0
(0 رای)

دسته‌ها
خانواده

هفت غذای عجیب ترکیه که باید امتحان کنید

چندتا از غذاهای ترکیه که عجیب است را امتحان کرده‌اید؟ ترکیه به عنوان خانه کباب در جهان مشهور است. کسانی که به این شهر سفر نکرده‌اند عموما به بر این باورند که این‌جا، کشور گوشتخوران حرفه‌ای است. ولی با جست و جو بیشتر در فرهنگ و تاریخ آشپزی ترکیه متوجه خواهید شد که افسانه‌ی کباب با واقعیت فاصله‌ی زیادی دارد.

در خانه‌های اطراف ترکیه سالاد، سوپ و غذاهایی با سبزیجات به عنوان وعده‌های غذایی صرف میشود. شاید این به سابقه ی نسل‌های کشاورزی و این باور که محصول تازه باعث تغذیه سالم می‌شود برگردد. غذا‌های فست فود و یخ زده در مغازه‌ها در حال افزایش است با این حال، قیمت بالای آن‌ها باعث کم بودن محبوبیت آن‌ها شده است.

در گذشته، ترکیه تحت تاثیر فرهنگ‌های یونانی، ارمنی، کردی و گرجستانی بوده است. هم چنین آشپزخانه‌های امپراطوری عثمانی همیشه مملو از آشپزهای متخصصی بوده که غذاهایی را خلق میکردند که سلطان‌های پرتوقع را راضی کند.

تمامی این‌ها می‌توانند باعث به وجود آمدن جنبه‌های مختلف غذاهای ترکیه ای باشند، که خارجیان را با دستور پخت‌های پیچیده و مواد اولیه‌ای که مردم کشور ما حتی تصور کنار هم گذاشتن آن‌ها را هم نمی‌کنند، شگفت زده می‌کنند. ما همیشه می‌گوییم که همه چیز را یکبار امتحان کنید، بنابراین چندتا از این غذاهای ترکیه عجیب را امتحان کرده اید؟

غذاهای ترکیه – کوکورک (Kokorec)

در ترکیه غذاهایی که با گوشت درست می‌شوند بسیار زیاد هستند. یک نمونه که به عنوان غذای خیابانی در همه جا فروخته می‌شود Kokorec مخلوطی از، گوشت های متفاوت با ادویه‌های مختلف است که کبابی می‌شود. بعد از آماده شدن، به تکه های کوچک تقسیم شده و در نان دونر یا بین دو لایه نان با کاهو، گوجه و سالاد سرو می‌شود. از بین تمام غذاهای ترکیه خیابانی این غذاهای ترکیه جز محبوب‌ترین غذاها است ولی مطمئن شوید که از یک کیوسک معروف و توصیه شده خریداری می‌کنید.

کوکورک

 

دسر مرغ (Tavuk Gogsu)

واقعا مشکل است که غذای Tavak Gogsu را درک کرد. اینکه از مرغ به عنوان دسر استفاده شود خیلی عجیب است با این حال این غذا یکی از مشهور ترین دستورپخت‌های به جا مانده از زمان عثمانی محسوب می‌شود. مرغ تا جایی‌ که امکان دارد جوشانده شده و هر آشپز خوب ترکی می‌گوید که احساس کردن طعم آن غیرممکن است. بیشتر خارجی هایی که با آن‌ها صحبت می‌شود می‌گویند که با وجود ترکیب عجیب مواد اولیه آن غذا واقعا خوش مزه است. همچنین با این که دستورپخت آن پیچیده است، می‌توانید این غذا را در خانه آماده کنید.

 

دسر مرغ

 

برگر خیس (Islak Burger)

برگر خیس محله تکسیم استانبول بعد از یک شب خوش گذرانی، مشهور است. خیلی از مردم ترکیه اعتقاد دارند که باید حتما یکبار آن را امتحان کرد. نان‌های برگر در سس گوجه فرنگی و سیر روغنی فروبرده می‌شوند و بعد در یک کابینت شیشه ای بخار قرار میگیرند و بعد از حاضر شدن شما یکی از بی‌نظیر‌ترین طعم‌های زندگی خود را تجربه خواهید کرد. در سفر خود به استانبول و میدان تکسیم به هیچ عنوان این برگر بی نظیر را از دست ندهید.

برگر خیس

تخم مرغ، ماست و پاپریکا (Cilbir)

منشا آن آشپزخانه های امپراطوری عثمانی بوده و بسیاری از ترک‌ها میگویند که Cilbir غذای ایده آل برای اوقات ناراحتی است. شاید کنار هم قرار گرفتن تخم مرغ و ماست شما را به یاد یک فاجعه می‌اندازد ولی اگر درست پخته شود زرده ی تخم مرغ بطور هم زمان جاری و سفت خواهد بود و زمانی‌ که با ماست و پاپریکا ترکیب شود مزه‌ها به خوبی با یکدیگر مخلوط خواهند شد. در مدل‌های دیگر سس سیر یا کره آب شده نیز روی آن ریخته می‌شود.

پاپریکا و تخم مرغ

کوفته خام (Cig Kofte)

Cig Cofte مخلوطی از گوشت گوسفندی یا گاوی له شده، با سبزیجات و ادویه‌های مختلف است که به شکل توپی کوچک و سفت درمی‌آید. روی آن آب لیمو ریخته و در کاهو با بلغور خورد شده و پیاز می‌پیچند، رب گوجه فرنگی نیز می‌توان به آن اضافه کرد. اخیرا گوشت نپخته‌ی این غذا موجب نگرانی‌هایی شده ولی در جنوب شرقی ترکیه، خصوصا در شانلی اورفا، یک غذای محلی است و هنوز به عنوان یک خوراکی خوشمزه یا پیش غذا خورده می‌شود.

کوفته خام

سوپ سیرابی (Iskembe Corbasi)

شاید این غذا برای نسل‌های قدیمی تر بریتانیا که سیرابی را جز مهمی از غذای کارگران میدانند، عجیب نباشد. با این حال برای بسیاری از ملیت‌ها و نسل جوانتر، خوردن سیرابی بسیار عجیب است.

احتمالا این غذا یادآور دورانی است که سوپ صبحانه‌ی هرروز بود، قبل از گوجه و خیاری که امروزه می‌بینیم. با اضافه شدن لیمو و سیر آن‌قدر هم که به نظر می‌رسد بد نیست.

 

سوپ سیرابی

شلغم (Salgam)

Salgam با این حال که غذا نیست، نوشیدن آن باعث فعال شدن پرزهای چشایی می‌شود. این نوشیدنی در شهر‌های جنوب شرقی ترکیه بسیار مشهور است، ترکیب عجیب آب هویج شور با بلغور، آرد برنج و شلغم با ذائقه بسیاری از خارجی هماهنگ نیست، با این حال اگر می‌خواهید آن را امتحان کنید، معمولا در قایق‌های ماهی‌گیری معروف پل گالاتا فروخته می شود.

 

شلغم

 

اگر قصد اخذ اقامت دائم و موقت در ترکیه را دارید، کارشناسان ما در گروه وکلای یاسا آماده راهنمایی و پاسخ‌دهی به شما هم‌وطنان عزیز هستند.

امتیاز دهی کاربران


5
(1 رای)